Трећи циклус студијског програма педагогије

Наставни план и програм докторских студија конципиран је на искуствима Болоњског, Бечког и Београдског универзитета, те на програмима који се реализују у Љубљани и Загребу. Докторске студије (III циклус Студијског програма педагогије) трају три академске године или шест семестара. У оквиру сваког семестра студент стиче 30 ЕЦТС бодова (за академску годину 60 = ЕЦТС), што је укупно 180 ЕЦТС бодова. Студент је у могућности да, на основу личног опредјељења, бира једну од пет изборних области (општу педагогију, пред­школ­ску педагогију, андраго­гију, дидактику или методику ВОР-а) и усавршава се кроз изабра­но подручје. У оквиру полагања испита сваки студент ће пролазити садржај предмета везан за властиту тему истраживања. На овај начин ће се избјећи понављање додиплом­ских студија, а унаприједити свака дисертација посебно. Сви предмети конципирани су актуелно и модерно, с циљем оспособљавања кадрова за укључивање у међународне научне токове и пројекте.


Током докторских студија, уз наставу и консултације, студентима се пружа могућност да: активно партиципирају у настави; подржани од стране ментора, интензивно и континуирано истражују; учествују на научним скуповима, семинарима и трибинама; те објављују радове у референтним научним часописима. Након завршетка академских студија на студијском програму III циклуса педагогије и даном одбране докторске дисертације кандидат стиче научно звање и академску титулу – доктор педагошких наука.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Теоријско методолошки проблеми педагогије I О 20 20 10
Парадигме у васпитању I О 20 20 10
Теорије личности у педагогији I И 10 10 5
Рано учење I И 10 10 5
Токови и домети дидактике I И 10 10 5
Теоријско-методолошке основе андрагошког рада I И 10 10 5
Динамизми у васпитању I И 10 10 5
Израда дисертације I О 10 10 10
Стандарди у образовању II О 20 20 10
Футуролошке педагишке концепције II О 20 20 10
Конструкција и стандардизација истраживачких II И 10 10 5
Истраживање предшколског васпитања II И 10 10 5
Дидактика поучавања, учења и самоучења II И 10 10 5
Теорије и модели искуственог учења одраслих II И 10 10 5
Теорије и модели комуникације у процесу васпитања II О 5 5 5
Израда дисертације II О 10 10 10
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Теоријско методолошки проблеми учења и поучавања III О 20 20 10
Етика академског рада III О 20 20 10
Емоционално педагогија III И 10 10 5
Развојне карактеристике и мотиви предшколаца III И 10 10 5
Теоријске основе и модели дидактичких иновација III И 10 10 5
Андрагошка дидактика III И 10 10 5
Савјетодавни рад у рјешавању проблема младих III О 5 5 5
Израда дисертације III О 10 10 10
Хумана педагогија IV О 20 20 10
Евалуација васпитно образовног процеса IV О 20 20 10
Педагошки аспекти асоцијалног понашања IV И 10 10 5
Компаративно проучавање система предшколског васпитања IV И 10 10 5
Инклузивна настава IV И 10 10 5
Евалуација педагошко-андрагошког рада IV И 10 10 5
Евалуација васпитног рада IV О 5 5 5
Израда дисертације IV О 10 10 10
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Студијски истраживачки рад V О 30 30 15
Израда дисертације V О 30 30 15
Студијски истраживачки рад VI О 30 30 15
Израда дисертације VI О 30 30 15