class="logo

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Подстицајан и пријатан образовни амбијент којег карактеришу иновативни и функционални студијски програми, креативно и подржавајуће наставно особље, занимљиви ваннаставни садржаји те позитиван имиџ у заједници.

Филозофски факултет је чланица Универзитета у Бањој Луци која је почела са радом 1994. године, баштинећи традицију Учитељске школе основане 1925. године, Више педагошке школе (основане 1950. године) и Педагошке академије (основане 1969. године).

На Филозофском факултету се изучавају друштвене и хуманистичке науке кроз студијске програме: Филозофија, Психологија, Педагогија, Историја, Учитељски студиј и Предшколско васпитање.

Кроз иновативан наставни процес, продуктиван научно-истраживачки рад и додатне ваннаставне активности развија се критичко мишљење и постигнуће студената те стичу примјењива савремена знања, академске и васпитне вјештине и умијећа, које омогућавају квалитетан рад у пракси и боље разумјевање друштвене стварности.

Studenti

888

АКТИВНИХ СТУДЕНАТА

Studenti

4835

ЗАВРШЕНИХ СТУДЕНАТА

Profesori

76

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Факултет је мозаик састављен од много различитих елемената. Неки су код нас сјајни, неки могу бити бољи, неки можда и недостају, али сваке седмице све више је оних сјајних.

Ово је установа где ћете упознати боље и себе и друштво! Ово је ваша друштвена мрежа за цијели живот! Овде се граде непролазне вриједности и знања, за хумана звања и занимања! Придружите ми/нам се!!

Проф. др Срђан Душанић, декан Филозофског факултета

Образовање са осмијехом

Филозофски факултет у Бањој Луци основан је 1994. године када је уписана прва генерација студената. На Филозофском факултету данас дјелује шест студијских програма: Филозофија, Историја, Педагогија, Психологија, Учитељски студиј и Предшколско васпитање.

ИНФО ЛЕТАК

Лабораторија и институт

Пријатељи и пројекти факултета