Психологија

„Наука којом спознајете себе и друге“


На Катедри за Психологију која изводи Студијски програм Психологија стално је запослено укупно 20 предавача. Студиј психологије већ годинама спада међу најпопуларније студије на читавом Универзитету у Бањој Луци. Oва чињеница не чуди с обзиром на природу предмета студирања који омогућава студенту да уз помоћ емпиријских научних сазнања сазна више о себи, другима и функционисању укупног друштвеног окружења, а што представља предуслов за побољшање квалитета властитог и туђих живота. Притом, Студијски програм Психологија је осавремењен, на њему је запослен релативно млад, сусретљив радни кадар са значајним научним, стручним и међународним искуствима.  


Утемељен на EuroPsy оквиру квалификација за образовање психолога, Студијски програм Психологија је прошао процедуре међународне и националне акредитације и спада међу лидере Универзитета у Бањој Луци када је у питању интернационализација. Ово је омогућило да наши студенти проведу у склопу редовног студија један семестар на размјени на различитим европским универзитетима (у Њемачкој, Холандији, Финској и Словенији), те да након добијања дипломе наставе студирање или добију запослење у другим државама (нпр. Њемачка, Словачка, САД, Грчка, Словенија). 

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Мултиваријантна статистика у психолошким истраживањима VII О 2 2 5
Клиничка процјена личности одраслих VII О 2 2 6
Групни процеси VII О 2 2 5
Академске вјештине VII О 2 1 3
Психологија способности VII О 2 2 5
Мотивација и постигнуће VII И 2 1 3
Психолингвистика VII И 2 1 3
Методологија психолошких истраживања: напредне теме VIII О 2 2 5
Увод у психотерапију и савјетовање VIII О 2 2 5
Школска психологија са практикумом VIII О 2 2 5
Психологија криминала VIII О 2 2 5
Психологија религије VIII О 2 2 4
Визуелна пажња, меморија и мишљење VIII И 2 1 3
Мотивација и постигнуће VIII И 2 1 3
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Психологија у организацији IX О 2 2 6
Психологија даровитости и креативности IX О 2 2 6
Евалуација знања и образовних исхода IX О 2 2 6
Практикум из педагошке психологије IX О 2 2 6
Koгнитивно-бихејвиорална терапија IX О 2 2 6
Практикум из психотерапије и савјетовања IX О 2 2 6
Клиничка процјена личности дјеце и младих IX О 2 2 6
Професионална оријентација и селекција IX О 2 2 6
Практикум из психологије рада IX О 2 2 6
Рад и ментално здравље IX О 2 2 6
Израда пројекта истраживања IX О 2 2 3
Политичка психологија IX И 2 1 3
Методика наставе психологије X О 1 2 3
Клиничка студија случаја: практикум X О 1 2 3
Стручна пракса X О 0 0 8
Дипломски рад X О 0 0 15