Филозофија

„Путевима знања вођени мудрошћу“


Студирати филозофију, не значи бавити се само њеном историјом, већ стицати вјештине критичког мишљења како бисмо на прави начин сагледали свијет у коме живимо. Својим теоријама, концептима и појмовима филозофија представља темељ за све остале науке, посебно друштвено-хуманистичке. Њено вишевијековно континуирано трајање у различитим формама образовања открива, не само богатство свеукупног научног знања, већ показује и у којој мјери је ријеч о научном пољу која се развија у складу са историјским и друштвеним промјенама. 

 

Посебну улогу филозофија има данас на почетку 21. вијека када се, послије дигиталне револуције, суочавамо са новим питањима о смислу људске егзистенције, новим моралним дилема, преиспитивањем основа језика и мишљења, питањима о односу виртуелног и стварног. Изградити критичко и независно мишљење које ће бити представљено јасним аргументима и данас је важно за сваку област живота. Иако је студиј филозофије формално усмјерен ка стицању дипломе за будуће професоре у средњим школама, знање које се стиче примјењиво је у многим сферама друштва као што су – медији, цивилно друштво, јавне институције и установе или као основа за даљи научно-истраживачки рад како у оквиру других научних дисциплина тако и у интердисциплинарним областима.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Савремена филозофија 1 VII О 2 2 6
Савремене естетичке теорије VII О 2 2 6
Савремене етичке теорије VII О 2 2 6
Савремене онтолошке теорије VII О 2 2 6
Филозофија културе VII И 2 2 6
Аналитичка филозофија VII И 2 2 6
Постмодерно мишљење VII И 2 2 6
Херменеутика VII И 2 2 6
Савремена филозофија 2 VIII О 2 2 6
Филозофска антропологија VIII О 2 2 6
Филозофија умјетности VIII О 2 2 6
Политичка филозофија VIII О 2 2 6
Примјењена етика VIII И 2 2 6
Филозофија језика VIII И 2 2 6
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Модерна филозофија субјективности IX О 2 2 7
Егзистенцијална антропологија IX О 2 2 7
Филозофија технике IX О 2 2 7
Филозофске основе педагогије IX О 2 0 5
Феминистичка филозофија X И 2 2 7
Критичка теорија друштва X И 2 2 7
Израда мастер рада X О 0 0 20
Марксистичка филозофија X И 2 2 7