Студисјки програм Психологије

Наука којом спознајете себе и друге

 

На Катедри за Психологију која изводи Студијски програм Психологија стално је запослено укупно 20 предавача. Студиј психологије већ годинама спада међу најпопуларније студије на читавом Универзитету у Бањој Луци. Oва чињеница не чуди с обзиром на природу предмета студирања који омогућава студенту да уз помоћ емпиријских научних сазнања сазна више о себи, другима и фукционисању укупног друштвеног окружења, а што представља предуслов за побољшање квалитета властитог и туђих живота. Притом, Студијски програм Психологија је осавремењен, на њему је запослен релативно млад, сусретљив радни кадар са значајним научним, стручним и међународним искуствима.


Утемељен на EuroPsy оквиру квалификација за образовање психолога, Студијски програм Психологија је прошао процедуре међународне и националне акредитације и спада међу лидере Универзитета у Бањој Луци када је у питању интернационализација. Ово је омогућило да наши студенти проведу у склопу редовног студија један семестар на размјени на различитим европским универзитетима (у Њемачкој, Холандији, Финској и Словенији), те да након добијања дипломе наставе студирање или добију запослење у другим државама (нпр. Њемачка, Словачка, САД, Грчка, Словенија).

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Увод у психологију I О 2 2 4
Психологија опажања I О 3 2 6
Основи анатомије и физиологије ЦНС-а I О 3 1 5
Статистика у психологији I I О 2 3 6
Методологија психолошких истраживања I О 2 3 6
Француски језик 1 I И 2 0 3
Психологија учења II О 2 2 6
Когнитивна психологија II О 3 2 6
Статистика у психологији II II О 2 3 6
Увод у социјалну психологију II О 2 3 6
Француски језик 2 II И 2 0 3
Социологија – изабране теме II И 2 0 2
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Психологија памћења и мишљења III О 2 2 5
Психометрија I III О 2 3 6
Увод у развојну психологију III О 2 3 5
Социјална интеракција III О 2 2 6
Психологија свијести III И 2 1 3
Психометрија II IV О 2 2 5
Психологија мотивације и емоција IV О 3 2 6
Теорије когнитивног развоја IV О 2 3 6
Теоријско-емпиријске концепције психологије личности IV О 2 2 5
Основе психологије група IV О 2 2 5
Психологија свијести IV И 2 1 5
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Увод у педагошку психологију V О 2 2 5
Социјално-емоционални развој V О 2 2 6
Увод у клиничку психологију V О 2 2 5
Основе психологије рада V О 2 2 5
Социјална патологија: социјално-психолошки аспект V О 2 2 5
Теорије развоја симболичких процеса V И 2 1 3
Психологија наставе и учења VI О 2 2 6
Психопатологија VI О 2 2 6
Психопатологија дјетињства и младости VI О 2 2 5
Основи педагогије са дидактиком VI О 2 1 4
Развој говора VI И 2 1 3
Теорије развоја симболичких процеса VI И 2 1 3
Интерактивна настава VI И 2 1 3