class="logo

Педагогија

„Васпитање је љубав и узор, иначе није ништа.”

(Ј. Х. Песталоци)

 

Зашто се бавити педагогијом и зашто дозволити педагогији да се бавим нама? Студенти студијског програма педагогије активно трагају за одговорима на бројна питања: који су изазови пратили педагогију кроз историју, како „педагошки ићи у сусрет” дјеци, младима и одраслима, како ненасилно комуницирати, како васпитање и образовање организовати у свијету преплављеном разноврсним медијима, које су специфичности васпитања и система образовања различитих држава, које одговоре дају методике и дидактика, како савјетовати оне који имају одређене потешкоће (у развоју, у учењу, у понашању), како поучавати оне који су завршили формално образовање, како истраживати педагошке феномене, како квалитетно „искористити” слободно вријеме и још многа друга. У свему томе им помажу наставници и сарадници. Педагошки тактично их подстичу да стекну квалитетна знања и искуства, да спознају да учење не мора бити мучење и да своју педагошку мисију започну на факултету, али и да је наставе након формалног образовања, кроз неформално и информално образовање. Омогућено им је да своје право на образовање остваре кроз три циклуса студија (основне, мастер и докторске). Успјех будућих генерација великим дијелом детерминисан је њиховим опредјељењем да наставе да уче и да се усавшавају, могућношћу да се баве оним што их испуњава и чини јединственим. Зато има смисла да се бавимо педагогијом и да се педагогија бави нама. 

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Основи педагогије I О 4 2 7
Општа историја педагогије I О 3 2 6
Увод у социологију образовању I О 2 1 4
Преглед филозофије I О 2 1 4
Енглески језик I И 2 2 4
Њемачки језик I И 2 2 4
Италијански језик I И 2 2 4
Руски језик I И 2 2 4
Теорије васпитања II О 4 2 7
Историја националне педагогије II О 3 2 6
Општа психологија 2 II О 2 2 5
Социологија образовања II О 2 1 4
Филозофија образовања II О 2 1 4
Енглески језик 2 II И 2 2 4
Њемачки језик 2 II И 2 2 4
Италијански језик 2 II И 2 2 4
Руски језик 2 II И 2 2 4
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Породична педагогија III О 2 1 4
Увод у предшколску педагогију III О 2 2 5
Основи педагошке статистике III О 3 2 5
Општа психологија 1 III О 2 2 5
Педагошка информатика III О 2 2 5
Компаративна педагогија 1 III О 2 1 4
Увод у развојну психологију III О 2 2 5
Менаџмент квалитета у образовању III И 1 1 2
Социологија групе III И 1 1 2
Параметријска и непараметријска статистика IV О 2 2 4
Образовна технологија IV О 2 2 5
Компаративна педагогија 2 IV О 2 2 5
Развојна психологија 2 IV О 2 2 5
Педагогија спорта IV И 1 1 3
Корективна гимнастика IV И 1 1 3
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Увод у дидактику V О 2 2 5
Увод у педагогију 2 V О 3 2 6
Увод у методологију педагогије V О 2 2 6
Увод у педагошку психологију V О 2 2 4
Основи андрагогије V И 2 2 4
Супервизија у професионалном развоју наставника V И 2 2 4
Наставни метод у комуникацији VI О 4 2 6
Квантитативна истраживања у педагогији VI О 2 2 6
Психологија наставе и учења VI О 2 2 5
Теорије и модели учења одраслих VI О 2 2 5
Школско законодавство VI И 2 1 3
Школска адмистрација VI И 2 1 3
Четврта година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Основе методике васпитног рада VII О 2 2 5
Интерактивно и кооперативно учење VII О 1 1 5
Методика васпитно-образовног рада 1 VII О 2 3 4
Методика рада педагога VII О 2 3 5
Наставни системи VII О 2 2 4
Педагогија слободног времана VII О 2 1 4
Индивидуализација у образовању VII И 1 1 3
Педагошка ресоцијализација VII И 1 1 3
Васпитни рад у малим групама VIII О 3 2 5
Педагошка дијагностика VIII О 1 1 2
Методика васпитно-образовног рада II VIII О 2 3 5
Дидактичке теорије VIII О 2 1 3
Акциона истраживања VIII О 1 2 3
Инклузивно образовање VIII О 2 2 3
Учење учења VIII И 2 1 3
Менаџмент у образовању VIII И 2 1 3
Израда завршног (дипломског) рада VIII О 0 0 6