class="logo

Историја

„Историја је свјетлост истине (Historia est lux veritatis)”

 

Од свог настанка, са самим утемељењем Филозофског факултета у Бањој Луци, 1994. године, Студијски програм Историја је настојао да буде расадник знања и вјештина. Прешавши дуг пут са многобројним турбуленцијама, Студијски програм Историја је израстао у најреспектабилнију историографску институцију на простору Републике Српске, са тренутно 20 стално запослених наставника и сарадника. Константним процесом подмлађивања овај студијски програм је данас дошао у позицију да врло оптимистично може посматрати своју институционалну будућност, што се рефлектује управо кроз врло перспективан стручни кадар. Иако је централна оријентација студијског програма усмјерена према комплексним историјским истраживањима, једна од његових основних снага лежи и у широко постављеној мултидисциплинарној еластичности, што омогућује широк дијапазон сарадње са другим наукама. Запосленици Студијског програма Историја су усмјерени према различитим аспектима међународне сарадње, што резултира ефикасним пројектним резултатима и софистицираним експертским усавршавањима. Атмосфера флексибилности и толеранције дјелује подстицајно на студенте, те су односи у оквиру Студијског програма Историја идеални за развој заједничких напора према остварењу есенцијалних циљева историјске науке.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Увод у историјске студије I О 4 2 7
Археологија I О 1 1 2
Историја Древног Истока I О 2 2 5
Историја Старе Грчке и Хеленизма I О 3 2 6
Латински језик 1 I О 2 2 5
Културна историја Старе Грчке I И 1 1 3
Старогрчки језик I И 1 1 3
Енглески језик I I И 2 2 2
Њемачки језик I I И 2 2 2
Руски језик I I И 2 2 2
Италијански језик I I И 2 2 2
Француски језик I I И 2 2 2
Историја Античког Рима II О 4 2 7
Историјска географија II О 4 2 7
Помоћне историјске науке II О 2 1 4
Архивистика II О 1 1 2
Латински језик 2 II И 2 2 5
Енглески језик II II И 1 1 2
Њемачки језик II II И 1 1 2
Руски језик II II И 1 1 2
Италијански језик II II И 2 2 2
Културна историја Античког Рима II И 1 1 3
Градска насеља западног Балкана у средњем вијеку II И 1 1 3
Француски језик II II И 2 2 2
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Општа историја раног средњег вијека III О 4 2 7
Историја Византије 1 III О 4 2 7
Српска и јужнословенска историја раног средњег вијека III О 4 2 7
Латински језик III III О 2 1 3
Култура западне Европе од V до XII вијека III О 1 1 3
Византијска цивилизација III О 1 1 3
Приватни живот у српским средњовјековним земљама III О 1 1 3
Општа историја позног средњег вијека IV О 4 2 7
Историја Византије 2 IV О 4 2 7
Српска и јужнословенска историја позног средњег вијека IV О 4 2 7
Латински језик IV IV О 2 1 3
Култура западне Европе од XII до XVI вијека IV И 1 1 3
Приватни живот у позној Византији IV И 1 1 3
Државна управа у српским средњовјековним земљама IV И 1 1 3
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Општа историја 1450-1763 V О 4 3 8
Српска и јужнословенска историја (од средине XV до почетка XIX вијека) 1 V О 4 3 8
Српска и јужнословенска историја (1804‒1918) 1 V О 4 3 8
Историја географских открића од XV до XVIII вијека V И 1 1 3
Исламизација на Балканском полуострву од средине XV до почетка XIX вијека V И 1 1 3
Приватни живот Срба у XIX вијеку V И 1 1 3
Општа историја 1763-1914 VI О 4 2 7
Српска и јужнословенска историја (од средине XV до почетка XIX вијека) 2 VI О 4 2 7
Српска и јужнословенска историја (1804‒1918) 2 VI О 4 2 7
Психологија VI О 2 1 3
Револуционарни и Наполеонови ратови (1792‒1815) VI И 1 1 3
Римска курија и Балканско полуострво од средине XV до почетка XIX вијека VI И 1 1 3
Источно питање у XIX вијеку VI И 1 1 3
Четврта година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Општа савремена историја 1914-1939 VII О 4 3 8
Историја Југославије 1918-1945 VII О 4 3 8
Методика наставе историје 1 VII О 2 2 5
Педагогија VII О 2 1 3
Европа између два свјетска рата VII И 1 1 3
Тоталитарне идеологије између два свјетска рата VII И 1 1 3
Срби у Другом свјетском рату (1941‒1945) VII И 1 1 3
Историја Српске православне цркве VII И 1 1 3
Општа савремена историја 2 VIII О 4 3 7
Историја Југославије 1945-1991 VIII О 4 3 7
Историја Републике Српске VIII О 2 1 3
Методика наставе историје 2 VIII О 2 2 4
Економска историја XX вијека VIII И 1 1 2
Приватни живот у XX вијеку VIII И 1 1 2
Срби у социјалистичкој Југославији (1945‒1991) VIII И 4 4 2
Музеологија VIII И 41 1 2
Дипломски рад VIII О 0 0 5