class="logo

Филозофија

„Путевима знања вођени мудрошћу”


Студирати филозофију, не значи бавити се само њеном историјом, већ стицати вјештине критичког мишљења како бисмо на прави начин сагледали свијет у коме живимо. Својим теоријама, концептима и појмовима филозофија представља темељ за све остале науке, посебно друштвено-хуманистичке. Њено вишевијековно континуирано трајање у различитим формама образовања открива, не само богатство свеукупног научног знања, већ показује и у којој мјери је ријеч о научном пољу која се развија у складу са историјским и друштвеним промјенама. 


Посебну улогу филозофија има данас на почетку 21. вијека када се, послије дигиталне револуције, суочавамо са новим питањима о смислу људске егзистенције, новим моралним дилемама, преиспитивањем основа језика и мишљења, питањима о односу виртуелног и стварног. Изградити критичко и независно мишљење које ће бити представљено јасним аргументима и данас је важно за сваку област живота. Иако је студиј филозофије формално усмјерен ка стицању дипломе за будуће професоре у средњим школама, знање које се стиче примјењиво је у многим сферама друштва као што су – медији, цивилно друшто, јавне институције и установе или као основа за даљи научно-истраживачки рад како у оквиру других научних дисциплина тако и у интердисциплинарним областима.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Увод у филозофију I О 2 2 6
Историја филозофије 1 I О 2 2 6
Основи метафизике I О 2 2 5
Логика 1 I О 2 2 5
Демократија и људска права I О 2 2 5
Енглески језик 1 I И 2 2 3
Њемачки језик 1 I И 2 2 3
Француски језик 1 I И 2 2 3
Италијански језик 1 I И 2 2 3
Introduction to philosophy II О 2 2 6
Историја филозофије 1 II О 2 2 6
Логика 2 II О 2 2 5
Византијска филозофија II И 2 2 5
Филозофија источних народа II И 2 2 5
Феминистичка филозофија II И 2 2 5
Енглески језик 2 II И 2 2 3
Француски језик 2 II И 2 2 3
Њемачки језик 2 II И 2 2 3
Италијански језик 2 II И 2 2 3
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Историја филозофије 2 III И 2 2 6
Теорија сазнања III О 2 2 5
Основи етике III О 2 2 5
Политичка филозофија III О 2 2 5
Филозофија историје 1 III О 2 2 5
Филозофија културе III И 2 2 4
Филозофија природе III И 2 2 4
Социјална филозофија III И 2 2 4
Историја филозофије 2 IV О 2 2 6
Филозофија историје 2 IV О 2 2 5
Етика 1 IV О 2 2 5
Политичка филозофија IV О 2 2 5
Психологија IV О 2 2 4
Теорија сазнања IV О 2 2 5
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Историја филозофије 3 V О 2 2 6
Онтологија 1 V О 2 2 5
Етика 2 V О 2 2 5
Естетика 1 V О 2 2 5
Филозофија науке V О 2 2 5
Прагматистичка филозофија V И 2 2 4
Руска филозофија V И 2 2 4
Примијењена етика V И 2 2 4
Аксиологија V И 2 2 4
Историја филозофије 3 VI О 2 2 6
Онтологија 2 VI О 2 2 5
Естетика 2 VI О 2 2 5
Филозофија науке VI О 2 2 5
Српска филозофија VI О 2 2 5
Филозофија језика VI И 2 2 4
Феноменолошка филозофија VI И 2 2 4
Марксистичка филозофија VI И 2 2 4
Критичка теорија друштва VI И 2 2 4
Четврта година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Историја филозофије 4 VII О 2 2 6
Онтологија 3 VII О 2 2 5
Филозофска антропологија VII О 2 2 5
Филозофија умјетности VII О 2 2 5
Основи педагогије VII О 2 0 5
Егзистенцијална антропологија VII И 2 2 4
Постмодерно мишљење VII И 2 2 4
Хришћанска антропологија VII И 2 2 7
Филозофија религије VII И 2 2 4
Историја филозофије 4 VIII О 2 2 6
Онтологија 4 VIII О 2 2 5
Онтологија 4 VIII О 2 2 5
Филозофска антропологија VIII О 2 2 5
Методика наставе филозофије VIII О 2 2 3
Шпанска филозофија VIII И 2 2 4
Основи биоетике VIII И 2 2 4
Дипломски рад VIII О 0 0 7