class="logo

Управна тијела

Осим именованог руководства Факултета, активностима Факултета координишу и сљедећа тијела:

  • Наставно-научно вијеће Филозофског факултета састављено од делегираних чланова академског особља (36 чланова) и представника студената (9 чланова). По правилу, сједнице Наставно-научног вијећа се одржавају једном мјесечно. Списак чланова актуелног сазива ННВ-а можете преузети овдје.
  • Декански колегиј којег чине руководство факултета, водитељи 6 студијских програма, секретар факултета, те 2 представника студената. Декански колегиј припрема сједнице ННВ-а и по потреби се сазива како би се размотрила питања која се јаве између двије редовне сједнице. 


Посебна задужења на Факултету - а у складу са одредбама Универзитета - имају сљедећи координатори који се бирају из реда наставног особља:

  • Координатор за међународну сарадњу, milana.damjenic@ff.unibl.org
  • Координатор за осигурање квалитета, dragan.partalo@ff.unibl.org
  • Академски координатори за међународну размјену особља и студената:
  1. sinisa.lakic@ff.unibl.org (психологија),
  2. borivoje.milosevic@ff.unibl.org (историја),
  3. drazenko.jorgic@ff.unibl.org (педагошке науке) i
  4. goran.stojanovic@ff.unibl.org (филозофија).


Секретар факултета надгледа рад административно-техничких служби у чијем саставу се налазе и студентска служба и помоћне службе.