Проф. др Синиша Лакић учествовао на конференцији Европске мреже за академски интегритет у Дербију

Од 12. до 14.7.2023. је одржана годишња конференција Европске мреже за академски интегритет (ENAI) на којој је Универзитет у Бањој Луци представљао проф. др Синиша Лакић, продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Филозофског факултета.

                                

Европска мрежа за академски интегритет је највеће европско удружење чији је циљ промоција академског и истраживачког интегритета на универзитетском нивоу. Мрежа окупља универзитете из 24 европске државе и неколико придружених чланица (Канада, Индија, УАЕ) и сваке године одржава научно-стручну конференцију. Универзитет у Бањој Луци је постао члан ENAI-a 2022. године, а ово је први пут да је имао свог представника који је учествовао и у раду скупштине, те имао прилику да упозна многе колеге са радом Универзитета.

 

Теме излагања на конференцији су обухватале уобичајене проблеме са којима се суочавају сви образовни системи (нпр. плагијаризам, фабриковање диплома, фалсификовање података, варање на испитима, заобилажење истраживачких норми), али највећи број њих је био посвећен улози вјештачке интелигенције у универзитетском образовању. Наиме, значајан број универзитета је већ објавио институционална правила о употреби генератора садржаја заснованих на вјештачкој интелигенцији. Остварен је консензус да су нека од њих била пререстриктивна (тј. комплетна забрана употребе) и једнако погрешна као и игнорисање новог феномена и његовог огромног ефекта на образовање.

 

ENAI је већ објавио препоруке којима се заговара транспарентност у кориштењу AI алата. И на конференцији је закључено да је свакако је препоручиво усвојити правила на универзитетском нивоу која допуштају флексибилност на нивоу појединачних предмета. Уз то, сви наставници и студенти би морали бити упућени у то како да користе такве алате на етички начин (нпр. познавање најбитнијих алата, свјесност о потенцијално нетачним или плагираним произведеним садржајима, прописно реферисање алата), али и зашто је у курикулумима битно наглашавати смисао самосталног рада када се он захтијева.

 

Учешће проф. Лакића на конференцији је реализовано кроз WBC-RRI.NET Хоризонт 2020 пројекат који је посвећен одговорном истраживању и иновацијама на подручју Западног Балкана и подршку Платформе Вијећа Европе за етику, транспарентност и интегритет у образовању (ETINED).


Објављено 26.07.2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ