Радионица: Креирање приједлога пројеката за програме које финансира Европска комисија

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци организује радионицу:

 

„КРЕИРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОГРАМЕ КОЈЕ ФИНАНСИРА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА“

 

Филозофски факултет позива све заинтересоване раднике Универзитета у Бањој Луци да се пријаве за похађање напредне радионице на тему пријављивања већих пројеката финансираних кроз програме Европске комисије.

 

О радионици:

Циљ радионице је да се административном, стручном и наставном особљу Универзитета у Бањој Луци на једноставан и практичан начин приближе основни и сложенији елементи процеса креирања пројектних приједлога.

 

Oчекивани исходи учења:

  • Након успјешног похађања радионице полазници ће моћи:
  • функционално користити портал Funding and tenders за проналазак релевантног позива;
  • идентификовати и читати позив и стећи увид о начинима формирања конзорцијума и проналаска адекватних партнера;  
  • практично дефинисати пројектну идеју и пронаћи адекватан позив за финансирање те ући у процес прављења приједлога конзорцијума;
  • проналазити релевантан формулар за пријаву и адекватно попуњавање појединачних поглавља;
  • разумјети процес евалуације и практично користити критеријуме за евалуацију.

 

Предавач:

Доц. др Далибор Дрљача 

Стручни сарадник у Центру за научноистраживачки рад Универзитетског клиничког центра Бања Лука; доцент на Факултету за информационе технологије Паневропског универзитета АПЕИРОН Бања Лука.

 

Кад и гдје?

Радионице ће бити организоване у просторијама Филозофског факултета у Бањој Луци у току два радна дана:    

  1. понедјељак 27.02.2023. од 13.00 до 18.00 часова;
  2.  уторак 28.02.2023. од 13.00 до 18.00 часова;


Полазници не бирају један од наведених термина, већ се у наведена два термина обрађују различите фазе припреме пројектних приједлога.

 

Ко се може пријавити, како и до када?

- За похађање радионице могу се пријавити сви запослени на УНИБЛ на адресу е-поште: dragan.dragomirovic@ff.unibl.org.


- Пријаве се прихватају до петка 24.02.2023. године до 16,00 часова.

- Предност имају кандидати који се први пријаве.  

- Радионице су бесплатне.  

 

16769908001-radionica-kreiranje-prijedloga-projekata-za-programe-koje-finansira-evropska-komisija.png


АГЕНДАРадионице су организоване у склопу међународног пројекта ОДГОВОРИ КРОЗ ПОЛИТИКЕ (engl.POLICY ANSWERS R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS). Овај пројекат припада Акцијама координације и подршке (engl. Coordination and Support Actions, CSA) које финансира Европска унија путем програма Хоризонт Европа.


Више информација о пројекти доступно је на веб страници и друштвеним мрежама пројекта:

Website: www.westernbalkans-infohub.eu

Facebook: https://www.facebook.com/WBInfoHub

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wbinfohub

Twitter: https://twitter.com/WBInfoHub

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9aLLG2bY28G9fFp2kIOkAg

Contact: policy-answers@westernbalkans-infohub.eu


Објављено 08.02.2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ