Одржана конференција о родној равноправности на универзитетима

У организацији Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета 26. и 27. маја одржана је регионална конференција под називом „Родна равноправност на универзитетима: теоријске перспективе, институционално дјеловање и друштвени ангажман“. У раду овог научно-стручног скупа учествовали су представници и представнице универзитета, научних института и невладиних организација из Србије, Хрватске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

 

Конференцију су отворили: проф. др Далибор Кесић,  проректор за људске и материјалне ресурсе Универзитета у Бањој Луци и координатор на пројекту УНИГЕМ,  проф. др Срђан Душанић, декан Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и проф. др Татјана Михајловић, чланица Института за хуманистичке и друштвене науке. У  уводном дијелу конференције посебно је наглашено да је родна неједнакост један од битних друштвених проблема коме се треба посветити већа пажња и у академском простору. У томе посебну улогу имају факултети у свом домену рада и истраживања, али и универзитет у цјелини, с обзиром да је ријеч не само о научном приступу овим питањима, већ и развоју организационе културе у академском простору.

 

Током дводневног рада у оквиру конференције одржано је шест тематских сесија и једна панел дискусија на којима су представљена како теоријски и емпиријска истраживања тако и институционалне стратегије и примјери активистичког рада у борби за бољи положај жена у друштву. У оквиру сесије о феминистичким и родним теоријама расправљало се о Другости у филозофији, феминистичкој епистемологији, херменеутичкој неправди. Зашто и даље жене остају на маргинама историјских истраживања, у којој мјери су невидљиве у јавном простору и на који начин је то могуће мијењати била је тема разговора током сесије о заборављеном насљеђу. Родно засновано насиље, као проблем који је знатно изражен у савременим друштвима, била је тема у оквиру које је посебан нагласак био на локалним истраживањима и конкретним начинима помоћи женама жртвама насиља.

 

Како се родне политике проводе на универзитетима и који су то институционални механизми који се примјењују одговорало се на сесији у оквиру које су теме биле: план родне равноправности, улога и значај родних студија и посебних ресурсних центара, правни оквир за дјеловање против сексуалног и родно заснованог узнемиравања. Посебна сесија била је посвећена питањима родне димензије у истраживањима, те истицању значаја анализирања и разоткривања родних стереотипа и предрасуда које су и даље препознатљиве и видљиве на свим нивоима образовања. Једна од тема односила се и на истицање важности родног аспекта у демографским истраживањима и интерпретирању статистичких података.

 

Главна нит повезивања презентованих излагања било је истицање потребе за значајнијим активностима високошколских институција у промовисању родне равноправности и важности дјеловања цивилног друштва у овој области, те њихово синергијско дјеловање. Осим промовисања науке у заједници и сарадње универзитета и цивилног друштва, овај догађај имаo je за циљ и едукацију академског, административног особља и студената и студенткиња. Суорганизатор конференције је била Транскултурна психосоцијална образовна (ТПО) фондација из Сарајева, а у оквиру пројекта Увођење родно освијештених политика у високо образовање (University and Gender Mainstreaming - UNIGEM). Подршку у организацији конференције пружио је и Савјетодавни одбор за родну равноправност на Универзитету у Бањој Луци.


Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item
1 /

Објављено 30.05.2022.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ