Поновно стицање статуса студента

Молимо студенте оба циклуса студија који немају регулисан статус или им је истекао двоструки број година потребних за реализацију студијског програма, а желе да наставе студиј, да се јаве у студентску службу и поднесу захтјев најкасније до 27.09.2024. године.


Правилима студирања на I и II циклусу академских студија Универзитета у Бањој Луци предвиђено је да статус редовног студента престаје и када студент не заврши студије у року од двоструког броја академских година потребних за реализацију студијског програма, те поновни статус може стећи као ванредни или самофинансирајући студент. Право на поновно стицање статуса студента може се користити само једном у току студија.Објављено 10.07.2024.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ