Обавјештење о одржавању испита из педагошко-психолошке групе предмета

Полагање испита из педагошко-психолошке и методичко-дидактичке групе предмета, за све кандидате који на основном студију нису имали педагогију и психологију, биће организовано на Фиолозофском факултету Универзитета у Бањој Луци од 02. 09. до 06. 09. 2024. године. 


Кандидати се могу пријавити до 23. 08. 2024. године на мејл адресу: borka.ponorac@ff.unibl.org.


Кандидати могу заказати консултације са професорима на број: 051/322-780 или путем мејла.


Потребна литература:


  • Педагогија – Основе педагогије - аутора др Бране Микановића

    (испитивач проф. др Бране Микановић – brane.mikanovic@ff.unibl.org)


  • Психологија у настави. Одабране теме из психологије образовања – аутори Јасмина Коџопељић и Јасмина Пекић.  

    (испитивач доц. др Милица Дробац Павићевић – milica.drobac@ff.unibl.org)Установе (школе) које за своје кандидате уплаћују испит потребно је да доставе наруџбеницу на на мејл адресу: borka.ponorac@ff.unibl.org.


Обавјештење о одржавању испита из педагошко-психолошке групе предмета септембар 2024.Објављено 10.07.2024.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ