Јавни позив за размјену на Међународном психоаналитичком универзитету у Берлину 2024

У оквиру ЕРАСМУС+ програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за студенте Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Доступнe су стипендије за једносеместрални студијски боравак на Међународном психоаналитичком универзитету у Берлину (ИПУ Берлин, Њемачка), у зимском семестру (1. октобар 2024. године - 31. март 2025. године).


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАЗМЈЕНУ СТУДЕНАТА - IPU Berlin 2024-2025


ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ

  • мјесечна стипендија у износу од 850,00 ЕУР (за трошкове живота),
  • путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР,
  • виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам


АПЛИКАНТИ:

На конкурс се могу пријавити студенти свих циклуса Филозофског факултета Универзитета у Бања Луци, осим студената прве године првог циклуса.


ПРИЈАВА:

Сву тражену документацију потребно је доставити Координатору за међународну сарадњу (мр Милани Дамјенић) поштом или лично. Координатор ће све пријаве доставити комисији, која ће у року од 5 дана по затварању конкурса донијети одлуку о номинацији. За све додатне информације обратити се на е-маил адресу milana.damjenic@ff.unibl.org


Рок за достављање документације је до петка, 17. маја 2024. године до 16:00 сати.


ПОСТУПАК ОДАБИРА:

  1. По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бања Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава (испуњеност услова у складу са Ерасмус+ правилима, валидност достављених докумената) као и академску процјену свих пријављених кандидата.
  2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
  3. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бања ЛуциОбјављено 02.04.2024.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ