class="logo

Студентски савез

О Савезу


Савез студената Филозофског факултета представља студентско представничко тијело свих студената Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Основна улога Савеза студената Филозофског факултета према Статуту јесте заштита интереса и права студентске популације Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. 


Организација Савеза


Сваки студент уписан на Филозофски факултет постаје члан Савеза студената. Највиши орган Савеза јесте скупштина Савеза која је састављена од представника сваке године, сваке студијске групе Филозофског факултета. Скупштина Савеза именује и разријешава дужности предсједника, потпредсједника као и секретара Савеза. Мандат представника студијских година као и предсједника, потпредсједника и секретара Савеза траје две године од дана именовања.


Комуникација између руководећих особа унутар Савеза и студената обавља се преко студената представника студијских година. Просторије Савеза студената се налазе у подруму Филозофског факултета, изнад скриптарнице.


Руководство Савеза:


Предсједник Савеза је Вук Мандић, студент СП Историје. 

Потпредсједник је Данило Боснић, студент СП Историје.

Секретар је Катарина Вукадин, студент СП Психологија.

Студент продекан је Маја Санковић, , студент СП Психологија.


Активности Савеза


Савез студената Филозофског факултета проводи низ активности. Годишњи план активности усваја се на почетку сваке академске године на сједници скупштине Савеза. Осим редовних активности усавршавања за студенте, обезбјеђивања студентских пракси као и дружења студената Филозофског факултета, Савез студената промовише ауторску дјелатност студената кроз одржавање издавачке дјелатности у склопу часописа "Ноема", јединог студентског научног часописа у Републици Српској. Издавачку дјелатност у .пдф формату можете да пронађете на овом сајту. Све активности Савеза можете да пронађете на Фејсбук страници, као и путем Инстаграм налога.


Е-пошта: ssffbl2012@gmail.com