Студентска Служба

15396117181-studentska-sluzba.png

Божана Стојчевић

шеф студентске службе


Тел: +387 51 322 780 // Локал 11915396117182-studentska-sluzba.png

Мр Драган Драгомировић

референт за студије II и III циклуса


Тел: +387 51 322 780 // Локал 12015396117183-studentska-sluzba.png

Мр Снежана Радинковић

референт за студентска питања


Тел: +387 51 322 780 // Локал 11915396117184-studentska-sluzba.png

Сњежана Радоњић

референт за студентска питања


Тел: +387 51 322 780 // Локал 11915396117185-studentska-sluzba.png

Вукица Жарић Дакић

референт за студентска питања

Тел: +387 51 322 780 // Локал 119