class="logo

Студентска размјена

Од 2012. године студенти Филозофског факултета учествују у програмима студентске размјене у оквиру Erasmus+ (раније Erasmus Mundus) програма. Студентска размјена у том смислу подразумијева да студент на другој образовној институцији проведе најмање један семестар за шта добија и финансијску стипендију. На гостујућој институцији студент прати наставу на енглеском или домаћем језику и полаже предмете који му се по повратку на Филозофски факултет признају. С поносом истичемо да наши студенти досад нису имали проблеме с признавањем испита. Државе у којима је више од 20 наших студената успјешно учествовало у таквој размјени су: Финска, Холандија, Словенија, Чешка Република, Њемачка, Грчка и Италија. Највећи број студената у размјени представљали су студенти психологије, али размјене су биле реализоване и на другим студијским групама.


Осим могућности размјене у склопу Erasmus+ програма на нивоу Факултета и Универзитета, студентске размјене су могуће и кроз CEEPUS мрежу, те друге стипендијске модалитете. Актуелне информације о приликама за размјену се ажурно достављају на интернет страници, Facebook страници Факултета и огласној плочи.


Правни и технички аспекте размјене су дефинисани Правилником о међународној размјени студената и особља Универзитета и Правилима о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка рангирања кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107. Додатне информације у погледу саме организације студентске размјене можете добити слањем мејла Kоординатору за међународну сарадњу, проф. др Славици Тутњевић erasmus@ff.unibl.org, док се конкретне информације у погледу припремања Уговора о учењу на другој институцији и поступка признавања испита могу добити од Академских координатора за међународну размјену студената и особља: проф. др Боривоје Милошевић (Историја; borivoje.milosevic@ff.unibl.org), проф. др Драженко Јоргић (Педагогија, Предшколско васпитање и Учитељски студиј; drazenko.jorgic@ff.unibl.org), проф. др Горан Стојановић (Филозофија; goran.stojanovic@ff.unibl.org) и проф. др Синиша Лакић (Психологија; sinisa.lakic@ff.unibl.org).