Руководство

Руководство Филозофског факултета чине:


15396074471-rukovodstvo.png

проф. др Бране Микановић

декан Филозофског факултетаТел: +387 51 322 780 // Локал 102

Е-пошта: brane.mikanovic@ff.unibl.org


15396074472-rukovodstvo.png

проф. др Милена Карапетровић

продекан за научноистраживачки рад и издавачку дјелатност


Тел: +387 51 357 275 // Локал 116

Е-пошта: milena.karapetrovic@ff.unibl.org


15396074473-rukovodstvo.png

проф. др Татјана Михајловић

продекан за наставу


Тел: +387 51 322 780 // Локал 143

Е-пошта: tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org