Ријеч декана

15396051981-rijec-dekana.png

Филозофски факултет у Бањој Луци основан је 1994. године. У развојном периоду дужем од двије деценије Факултет је дао изузетан допринос високом образовању у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Из окриља Филозофског факултета у протеклим годинама основани су: Природно-математички факултет, Факултет физичког васпитања и спорта, Факултет политичких наука и Филолошки факултет.


Данас Филозофски факултет има сљедеће акредитоване студијске програме: Филозофија, Историја, Психологија, Педагогија, Предшколско васпитање и Учитељски студиј. Овако конципиран Факултет представља „универзитет“ у малом. На свим студијским програмима настава се изводи на првом и другом циклусу студија. Студијски програми Педагогија и Учитељски студиј 2016. године започели су наставу на трећем циклусу студија. Велико интересовање матураната је за упис неког од шест студијских програма првог циклуса студија, међу којима се посебно издвајају: психологија, предшколско васпитање и учитељски студиј.


Филозофски факултет дугује велику захвалност претходним деканима, академику проф. др Милану Васићу (1994-1999) и академику проф. др Драги Бранковићу (1999-2015) за неизмјеран допринос оснивању Факултета ратних 90-их година и за његов цјелокупан развој. Пред новим руководством, које предводи Факултет од 01. октобра 2015. године, налазе се бројни изазови. Приоритет је модернизација студијских програма. Постоје реални потенцијали на Факултету који се могу искористити за развој нових студијских програма основних академских студија. Поред тога, руководство Факултета настоји да повећа број научних скупова, научно-истраживачких и издавачких дјелатности.


Филозофски факултет на првом циклусу уписује око 300, а на другом око 200 студената. Факултет, у просјеку, годишње завршава од 250 - 300 студената. Руководство Факултета је посебно поносно на сарадњу са Савезом студената Филозофског факултета и на резултате које наши студенти остварују у ваннаставним активностима. Сматрамо да је улагање у студенте најбољи залог развоју Факултета и очувању његовог идентитета.


Достигнути ниво у развоју и остварени резултати у наставно-научном, научно-истраживачком раду и издавачкој дјелатности, учинили су Филозофски факултет препознатљивом високошколском институцијом, како на Универзитету у Бањој Луци, Републици Српској и БиХ, тако и у иностранству и земљама непосредног окружења. Све то представља солидну основу за бржи развој и афирмацију Филозофског факултета у наредним годинама.


проф. др Бране Микановић, декан

15396072102-rijec-dekana.png