class="logo

Научна периодика Филозофског факултета

Наш Факултет се може похвалити да издаје два часописа: од 1998. године часопис за хуманистичке и друштвене науке Радови, а од 2016. године и часопис за друштвену и хуманистичку мисао Ноема.

 

О часопису Радови (1998-2019) / Синеза (2020-)

 

Филозофски факултет у Бањој Луци од 1998. године објављује свој научни часопис Радови, у којем се објављују научни радови и други прилози из хуманистичких и друштвених наука.

Карактер ове установе са разнородним научним областима које се на њему од самог почетка изучавали одредио је профил овог часописа као мултидисциплинаран. У њему су објављивани прилози из разних лингвистичких дисциплина, теорије и историје књижевности, педагогије, психологије, филозофије, историје, социјалног рада, социологије, журналистике и политикологије. Међутим, како су се поједине студијске групе издвајала и прерастале у нове факултете, тако су покретале сопствена гласила (Филолошки факултет – Филолог, Факултет политичких наука – Политеиа) која су тематски уже оријентисана. Радови су стога временом мијењали структуру објављених чланака, али су и даље остали мултидисциплинарни часопис с тим да се у њему данас објављују првенствено прилози педагога, психолога, филозофа и историчара.

Почетком 2020. године, часопис добија нове уреднике и редакцију. Упркос овим промјенама, часопис и даље баштини традицију Радова, с тим да новим именом и новом уређивачком политиком жели да истакне нови правац развоја и унапређење квалитета самог часописа.


О часопису Ноема

 

Први број часописа за друштвену и хуманистичку мисао Ноема појавио се маја 2016. године у издању Савеза студената Филозофског факултета у Бањој Луци. Часопис је настао залагањем двојице тадашњих студената филозофије, Александра Дуроњића и Александра Вучковића. Уредници су од почетка поставили слободу академског говора, уважавање различитости и интердициплинарност као циљ којем часопис има тежити.

Иако је започет као студентски научни часопис, сваким новим бројем Ноема се развијала и подизала квалитет. Од 6. броја, као издавач, уз Савез студената, потписује се и Филозофски факултет у Бањој Луци који је препознао квалитет и залагање уредника, а од 8. броја је Филзофски факултет главни издавач, а наставници Факултета су чланови уређивачког одбора и сами уредници. 

У часопису су своје радове објављивали како студенти, тако и универзитетски професори, а часопис се кроз осам објављених бројева профилисао као научна публикација која је у првом реду окренута младим истраживачима, докторандима и свима онима који се на квалитетан начин баве науком, а досад нису имали прилику бити препознати.

Поред научних и стручних радова часопис објављује и књижевне прилоге, првенствено младих умјетника, као и преводе научних и умјетничких дјела, те осврте, приказе, рецензије и извјештаје. Часопис покрива широк број друштвених и хуманистичких научних области и дисциплина (нпр. филозофију, социологију, историју, психологију, лингвистику, књижевност, политикологију, педагогију), чиме подстиче мултидисциплинарност и интердисциплинарност.