О Факултету

Филозофски факултет у Бањој Луци основан је Законом о универзитету, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 12. јула 1993. године. Прва генерација студената Филозофског факултета у Бањој Луци започела је студије академске 1994/1995.


У Бањој Луци је 1925. почела са радом Учитељска школа, а 1950. Виша педагошка школа, која је 1969. прерасла у Педагошку академију, а која је 1994. наставила рад као Филозофски факултет. Факултет је имао десет одсјека: 1. Српски језик и књижевност, 2. Историја (Историја и латински језик), 3. Педагогија, 4. Математика и информатика, 5. Географија (Географија и етнологија), 6. Енглески језик и књижевност, 7. Филозофија и социологија, 8. Психологија, 9. Физика и 10. Биологија.


У новембру 1994. већи број студената и један број професора упућен је на фронт, у одбрану Републике Српске. По успјешно обављеном задатку, а нарочито по окончању рата, Факултет је континуирано биљежио успјехе у свом раду и развоју. Његова четири одсјека (Географија, Математика, Физика, Биологија) постала су 1996. саставни дио новооснованог Природно-математичког факултета, а од Одсјека за физичко васпитање и спорт формиран је посебан факултет Физичког васпитања и спорта 2001. године.


Филолошки факултет основан је 2009, а чинило га је пет филолошких одсјека који су до тада били организовани у оквиру Филозофског факултета (Српски језик и књижевност, Енглески језик и књижевност, Њемачки језик и књижевност, Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевност, и Француски језик и књижевност). Исте године формиран је и Факултет политичких наука, са четири студијска програма (Политикологија, Социологија, Новинарство и комуникологија, и Социјални рад).


Након свих промјена, на Филозофском факултету данас дјелује шест студијских програма: Филозофија, Историја, Педагогија, Психологија, Учитељски студиј и Предшколско васпитање. Филозофски факултет има око 2.000 студената на сва три циклуса студија, а на њему је ангажовано око 80 наставника и сарадника.