Наставни план - Учитељски студиј - 3. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања и консултација

Број часова самосталног истраживачког рада

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Савремени токови у методици разредне наставе

О

2

3

10

2.

Динамизми васпитног дјеловања

О

2

3

10

3.

Методологија квантитативних и квалитативних истраживања у разредној настави

О

2

3

10

УКУПНО:

УКУПНО:

6

9

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања и консултација

Број часова самосталног истраживачког рада

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Конструкција и стандардизација инструмената у методичким истраживањима (ОБАВЕЗНИ МОДУЛ)

О

2

3

10

2.

Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе српског језика (ИЗБОРНИ МОДУЛ I)

O

2

3

20

3.

Теоријско-методолошки проблеми почетне наставе математике (ИЗБОРНИ МОДУЛ II)

O

2

3

20

4.

Теоријско-методолошки проблеми наставе природе и друштва (ИЗБОРНИ МОДУЛ III)

O

2

3

20

5.

Теоријско-методолошке концепције физичког васпитања у разредној настави (ИЗБОРНИ МОДУЛ IV)

O

2

3

20

УКУПНО:

УКУПНО:

10

12

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања и консултација

Број часова самосталног истраживачког рада

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Истраживачко-иновациона настава почетног читања и писања (ИЗБОРНИ МОДУЛ I)

О

2

3

10

2.

Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе књижевности (ИЗБОРНИ МОДУЛ I)

О

2

3

20

3.

Иновативне методичке концепције почетне наставе математике (ИЗБОРНИ МОДУЛ II)

О

2

3

30

4.

Иновативне методичке концепције наставе природе (ИЗБОРНИ МОДУЛ III)

O

2

3

15

5.

Иновативне методичке концепције наставе друштва (ИЗБОРНИ МОДУЛ III)

O

2

3

15

6.

Иновације у методици физичког васпитања у разредној настави (ИЗБОРНИ МОДУЛ IV)

O

2

3

30

УКУПНО:

12

18

120

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања и консултација

Број часова самосталног истраживачког рада

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Развијање и одбрана истраживачког пројекта докторске дисертација

О

-

600

30

УКУПНО:

 

600

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања и консултација

Број часова самосталног истраживачког рада

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Израда и одбрана докторске дисертације

О

-

600

30

УКУПНО:

 

600

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања и консултација

Број часова самосталног истраживачког рада

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Израда и одбрана докторске дисертације

О

-

600

30

УКУПНО:

 

600

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.