Наставни план - Педагогија - 3. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

 

Сати

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Теоријско методолошки проблеми педагогије

О

 

20

10

2.

Парадигме у васпитању

О

 

20

10

3.

Теорије личности у педагогији

И

 

10

5

4а.

Рано учење

И

 

10

5

4б.

Токови и домети дидактике

И

 

10

5

4в.

Теоријско-методолошке основе андрагошког рада

И

 

10

5

4г.

Динамизми у васпитању

И

 

10

5

5.

Израда дисертације

 

 

10

5

УКУПНО:

 

 

35

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

 

Сати

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Стандарди у образовању

О

 

20

10

2.

Футуролошке педагишке концепције

О

 

20

10

3.

Конструкција и стандардизација истраживачких

И

 

10

5

4а.

Истраживање предшколског васпитања

И

 

10

5

4б.

Дидактика поучавања, учења и самоучења

И

 

10

5

4в.

Теорије и модели искуственог учења одраслих

И

 

10

5

4г.

Теорије и модели комуникације у процесу васпитања

И

 

10

5

5.

Израда дисертације

 

 

10

5

УКУПНО:

 

 

35

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

 

Сати

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Теоријско методолошки проблеми учења и поучавања

О

 

10

10

2.

Етика академског рада

О

 

10

10

3.

Емоционално педагогија

И

 

10

5

4а.

Развојне карактеристике и мотиви предшколаца

И

 

10

5

4б.

Теоријске основе и модели дидактичких иновација

И

 

10

5

4в.

Андрагошка дидактика

И

 

10

5

4г.

Савјетодавни рад у рјешавању проблема младих

И

 

10

5

5.

Израда дисертације

 

 

30

10

УКУПНО:

 

 

35

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

 

Сати

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Хумана педагогија

О

 

10

10

2.

Евалуација васпитно образовног процеса

О

 

10

10

3.

Педагошки аспекти асоцијалног понашања

И

 

10

5

4а.

Компаративно проучавање система предшколског васпитања

И

 

10

5

4б.

Инклузивна настава

И

 

10

5

4в.

Евалуација педагошко-андрагошког рада

И

 

10

5

4г.

Евалуација васпитног рада

И

 

10

5

5.

Израда дисертације

 

 

30

10

УКУПНО:

 

 

35

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

 

Сати

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Студијски истраживачки рад

О

 

30

15

2.

Израда дисертације

О

 

30

15

УКУПНО:

 

 

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

 

Сати

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Студијски истраживачки рад

О

 

30

15

2.

Израда дисертације

О

 

30

15

УКУПНО:

 

 

30

Трећи циклус

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.