Наставни план - Филозофија - 2.циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Савремена филозофија 1

О

2

2

6

2.

Савремене естетичке теорије

О

2

2

6

3.

Савремене етичке теорије

О

2

2

6

4.

Савремене онтолошке теорије

О

2

2

6

5.

Филозофија културе

И

2

2

6

6.

Аналитичка филозофија

И

2

2

6

УКУПНО:

10

10

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Савремена филозофија 2

О

2

2

6

2.

Филозофска антропологија

О

2

2

6

3.

Филозофија умјетности

О

2

2

6

4.

Политичка филозофија

О

2

2

6

5.

Филозофија језика

И

2

2

6

6.

Примијењена етика

И

2

2

6

УКУПНО:

10

10

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Модерна филоз. субјективности

О

2

2

7

2.

Егзистенцијална антропологија

О

2

2

7

3.

Филозофија технике

О

2

2

7

4.

Филозофске основе педагогије

О

2

0

5

УКУПНО:

8

6

26

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Марксистичка филозофија

И

2

2

7

2.

Феминистичка филозофија

И

2

2

7

3.

Критичка теорија друштва

И

2

2

7

4.

Израда мастер рада

 

 

 

20

УКУПНО:

4

4

34

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.