Наставни план - Учитељски студиј - 2.циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Методологија педагошких истраживања

О

2

1

4

2.

Социологија образовања

О

3

1

5

3.

Методичке иновације у разредној настави математике

О

2

1

4

4.

Методичке иновације у разредној настави српског језика и књижевности

О

2

1

4

5.

САМОСТАЛНА СТРУЧНА ПРАКСА

О

0

9

11

6.

Дидактичко-методичка истраживања

И

1

1

2

7.

Академско писање

И

1

1

2

УКУПНО:

10

14

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Статистика у образовању

О

2

2

5

2.

Докимологија

О

2

1

4

3.

Методичке иновације у настави природе и друштва

О

2

1

4

4.

ЗАВРШНИ (МАСТЕР) РАД

О

0

12

13

5.

Основи андрагогије

И

1

1

2

6.

Инклузија у образовању

И

1

1

2

7.

Ваннаставне активности и културно-јавна дјелатност школе

И

1

1

2

УКУПНО:

8

18

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.