Наставни план - Психологија - 2.циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Мултиваријантна статистика у психолошким истраживањима

О

2

2

5

2.

Клиничка процјена личности одраслих

О

2

2

6

3.

Групни процеси

О

2

2

5

4.

Академске вјештине

О

2

1

3

5.

Психологија способности

О

2

2

5

6.

Емоције: теорије и истраживања

И

2

1

3

 

Експериментална когнитивна психологија

И

2

1

3

7.

Развој и мјерење интелигенције

И

2

1

3

 

Афективна везаност кроз животни вијек

И

2

1

3

УКУПНО:

12

11

27

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Методологија психолошких истраживања: напредне теме

О

2

2

5

2.

Увод у психотерапију и савјетовање

О

2

2

5

3.

Школска психологија са практикумом

О

2

2

5

4.

Психологија криминала

О

2

2

5

5.

Психологија религије

О

2

2

4

6.

Визуелна пажња, меморија и мишљење

И

2

1

3

 

Мотивација и постигнуће

И

2

1

3

7.

Практикум из развојне психологије

И

2

1

3

 

Психологија индивидуалних разлика

И

2

1

3

УКУПНО:

14

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Психологија у организацији

О

2

2

6

2.

Психологија даровитости и креативности ( Модул: Педагошка и школска психологија )

О

2

2

6

 

Koгнитивно-бихејвиорална терапија ( Модул: Клиничка психологија и психотерапија)

О

2

2

6

3.

Евалуација знања и образовних исхода ( Модул: Педагошка и школска психологија )

О

2

2

6

 

Практикум из психотерапије и савјетовања ( Модул: Клиничка психологија и психотерапија)

О

2

2

6

4.

Практикум из педагошке психологије   (Модул: Педагошка и школска психологија )

О

2

2

6

 

Основи породичне психотерапија ( Модул: Клиничка психологија и психотерапија)

О

2

2

6

5.

Израда пројекта истраживања

О

2

2

3

6.

Социјално-психолошка проучавања зависности

И

2

1

3

 

Политичка психологија

И

2

1

3

УКУПНО:

12

11

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

IV

 

1.

Методика наставе психологије

 

1

2

3

2.

Клиничка студија случаја практикум

 

1

3

4

3.

Стручна пракса

 

н/п

н/п

8

4.

Дипломски рад

 

н/п

н/п

15

УКУПНО:

 

 

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.