Наставни план - Предшколско васпитање - 2.циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Савремене концепције предшколског васпитања

О

3

2

7

2.

Психологија учења и стваралаштва предшколског дјетета

О

3

1

6

3.

Мотивација предшколског дјетета

О

3

1

6

4.

Савремене теорије и модели у методици предшколског васпитања

О

3

2

6

5.

Центри за стваралаштво и учење

И

2

1

5

6.

Предшколско дијете и музика

И

2

1

5

УКУПНО:

14

7

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Педагошка статистика

О

3

2

6

2.

Васпитање за демократију

О

2

1

4

3.

Педагошка информатика

О

2

2

4

4.

Савремени курикулум у предшколском васпитању

О

3

1

6

5.

Природни облици кретања и игра

И

2

1

5

6.

Методика васпитања за здраво одрастање

И

2

1

5

7.

Самостална стручна пракса

 

0

6

5

УКУПНО:

12

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Инклузија у предшколском васпитању и образовању

О

3

2

6

2.

Методичке основе индивидуализације у предшколском васпитању и образовању

О

3

1

6

3.

Менаџмент у предшколском васпитању и образовању

О

2

1

5

4.

Увод у методологију педагогије

О

3

2

8

5.

Креативност и ликовно моделовање

И

2

1

5

6.

Дијете и савремене информатичке технологије

И

2

1

5

УКУПНО:

13

7

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Методологија педагогије

О

2

2

6

2.

Дјечија игра и рано учење

О

3

2

6

3.

Академско писање

И

2

1

3

4.

Истраживање предшколског васпитања

И

2

1

3

УКУПНО:

7

5

15

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.