Наставни план - Педагогија - 2.циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Интеркултурално образовање

О

2

2

5

2.

Перманентно образовање

О

2

2

4

3.

Квалитативна истраживања у педагогији

О

2

3

5

4.

Васпитање за демократију

О

2

2

5

5.

Педагошка футорологија

О

2

2

5

6а.

Домска педагогија

И

1

1

3

6б.

Психологија даровитости и креативности

И

1

1

3

7.

Израда магистарског (мастер) рада

-

0

2

3

УКУПНО:

11

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Савремени токови у педагогији

О

2

1

4

2.

Методика васпитања за демократију

О

1

2

3

3.

Докимологија

О

1

1

3

4.

Пословна педагошка култура

О

2

2

4

5а.

Медијска педагогија

И

1

1

3

5б.

Студија случаја

И

1

1

3

6.

Израда магистарског (мастер) рада

-

4

7

13

УКУПНО:

11

14

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.