Наставни план - Педагогија - 1. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Основи педагогије

О

4

2

7

2.

Општа историја педагогије

О

3

2

6

3.

Општа психологија

О

2

2

5

4.

Увод у социологију образовању

О

2

1

4

5.

Преглед филозофије

О

2

1

4

6а.

Енглески језик

И

2

2

4

6б.

Њемачки језик

И

2

2

4

6в.

Италијански језик

И

2

2

4

6г.

Руски језик

И

2

2

4

УКУПНО:

15

10

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Теорије васпитања

О

4

2

7

2.

Историја националне педагогије

О

3

2

6

3.

Општа психологија II

О

2

2

5

4.

Социологија образовања

О

2

1

4

5.

Филозофија обрзовања

О

2

1

4

6а.

Енглески језик II

И

2

2

4

6б.

Њемачки језик II

И

2

2

4

6в.

Италијански језик II

И

2

2

4

6г.

Руски језик II

И

2

2

4

УКУПНО:

15

10

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Породична педагогија

О

2

1

4

2.

Увод у предшколску педагогију

О

2

2

5

3.

Основи педагошке статистике

О

3

2

5

4.

Педагошка информатика

О

2

2

5

5.

Компаративна педагогија I

О

2

1

4

6.

Увод у развојну психологију

О

2

2

5

7а.

Менаџмент квалитета у образовању

И

1

1

2

7б.

Социологија групе

И

1

1

2

УКУПНО:

14

11

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Унапређивање породичног васпитања

О

1

2

3

2.

Предшколска педагогија

О

2

2

5

3.

Параметријска и непараметријска статистика

О

2

2

4

4.

Образовна технологија

О

2

2

5

5.

Компаративна педагогија II

О

2

2

5

6.

Психологија дјетињства и младости

О

2

2

5

7а.

Педагогија спорта

И

1

1

3

7б.

Корективна гимнастика

И

1

1

3

УКУПНО:

12

13

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Увод у дидактику

О

2

2

5

2.

Увод у педагогију II

О

3

2

6

3.

Основи школске педагогије

О

2

2

5

4.

Увод у методологију педагогије

О

2

2

6

5.

Увод у педагошку психологију

О

2

2

4

6а.

Основи андрагогије

И

2

2

4

6б.

Супервизија у професионалном развоју наставника

И

2

2

4

УКУПНО:

13

12

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Наставни метод у комуникацији

О

4

2

6

2.

Структура и организација ВОР-а у школи

О

2

2

5

3.

Квантитативна истраживања у педагогији

О

2

2

6

4.

Психологија наставе и учења

О

2

2

5

5.

Теорије и модели учења одраслих

О

2

2

5

6а.

Школско законодавство

И

2

1

3

6б.

Школска адмистрација

И

2

1

3

УКУПНО:

14

11

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VII

1.

Основе методике васпитног рада

О

2

2

5

2.

Интерактивно и кооперативно учење

О

1

1

5

3.

Методика васпитно-образовног рада I

О

2

3

4

4.

Методика рада педагога

О

2

3

5

5.

Наставни системи

О

2

2

4

6.

Педагогија слободног времана

О

2

1

4

7а.

Индивидуализација у образовању

И

1

1

3

7б.

Педагошка ресоцијализација

И

1

1

3

УКУПНО:

12

13

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VIII

1.

Васпитни рад у малим групама

О

3

2

5

2.

Педагошка дијагностика

О

1

1

2

3.

Методика васпитно-образовног рада II

О

2

3

5

4.

Дидактичке теорије

О

2

1

3

5.

Акциона истраживања

О

1

2

3

6.

Инклузивно образовање

О

2

2

3

7а.

Учење учења

И

2

1

3

7б.

Менаџмент у образовању

И

2

1

3

8.

Израда завршног (дипломског) рада

-

-

-

6

УКУПНО:

13

12

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.