Наставни план - Филозофија - 1. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Увод у филозофију

О

2

2

6

2.

Историја филозофије 1

О

2

2

6

3.

Логика 1

О

2

2

5

4.

Демократија и људска права

О

2

2

5

5.

Основе метафизике

О

2

2

5

6.

Енглески језик 1

О

2

2

3

7.

Италијански језик 1

О

2

2

3

8.

Француски језик 1

О

2

2

3

9.

Њемачки језик 1

О

2

2

3

УКУПНО:

12

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Увод у филозофију

О

2

2

6

2.

Историја филозофије 1

О

2

2

6

3.

Логика 2

О

2

2

5

4.

Византијска филозофија

И

2

2

5

5.

Филозофија источних народа

И

2

2

5

6.

Феминистичка филозофија

И

2

2

5

7.

Италијански језик 2

И

2

2

3

 

8.

Енглески језик 2

И

2

2

3

9.

Француски језик 2

И

2

2

3

10.

Њемачки језик 2

И

2

2

3

УКУПНО:

12

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Историја филозофије 3

О

2

2

6

2.

Онтологија 1

О

2

2

5

3.

Етика 1

О

2

2

5

4.

Естетика 1

О

2

2

5

5.

Филозофија историје 1

О

2

2

5

6.

Енлески језик 3

О

2

2

4

7.

Њемачки језик 3

О

2

2

4

8.

Француски језик 3

О

2

2

4

 

9.

Италијански језик 3

О

2

2

4

УКУПНО:

12

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Историја филозофије 4

О

2

2

6

2.

Онтологија 2

О

2

2

5

3.

Естетика 2

О

2

2

5

4.

Филозофија историје 2

О

2

2

5

5.

 Филозофија природе

И

2

2

4

6.

 Психологија

И

2

2

5

7.

 Прагматистичка филозофија

И

2

2

4

УКУПНО:

12

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Историја филозофије 5

О

2

2

5

2.

Онтологија 3

О

2

2

5

3.

Филозофска антропологија 1

О

2

2

5

4.

Филозофија науке 1

О

2

2

5

5.

Филозофија умјетности

О

2

2

5

6.

Етика 2

О

2

2

5

УКУПНО:

12

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Историја филозофије 6

О

2

2

6

2.

Онтологија 4

О

2

2

5

3.

Филозофска антропологија 2

О

2

2

5

4.

Филозофија науке 2

О

2

2

5

5.

Методика наставе филозофије

О

1

2

4

6.

 Филозофија источних народа

И

2

2

5

7.

 Филозофија технике

И

2

2

5

УКУПНО:

11

12

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.