Наставни план - Предшколско васпитање - 1. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Филозофија

O

2

0

3

2.

Српски језик

O

3

2

7

3.

Страни језик   I

O

2

2

5

4.

Основи педагогије

O

3

1

5

5.

Музички практикум

O

2

3

6

6.

Историја предшколског васпитања

O

2

1

4

УКУПНО:

14

9

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Страни језик  II

О

2

3

7

2.

Психологија предшколског дјетета

О

3

2

8

3.

Теорије васпитања

О

2

2

6

4.

Социологија образовања

О

2

1

5

5.

Педагогија слободног времена

И

2

1

4

6.

Естетика

И

2

1

4

УКУПНО:

11

9

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Увод у предшколску педагогију

О

3

2

6

2.

Породична педагогија

О

3

1

5

3.

Култура говора

О

2

1

4

4.

Основе математике 

О

2

1

4

5.

Основе природних наука

О

2

1

4

6.

Ликовна култура

О

2

1

4

7.

Педагогија спортских активности

И

2

1

3

8.

Дјечије језичко стваралаштво

И

2

1

3

УКУПНО:

16

8

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Предшколско васпитање

О

3

2

7

2.

Књижевност за предшколску дјецу

О

3

1

4

3.

Екологија

О

2

1

4

4.

Увод у формирање основних математичких појмова

О

2

1

4

5.

Физичко васп. (рекреативни п. - колокви)

О

1

2

4

6.

Социологија породице

И

2

1

4

7.

Дјечије ликовно стваралаштво

И

2

1

4

8.

Студентска пракса

 

0

2

3

УКУПНО:

13

10

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Увод у методику ВОР-а

О

3

2

6

2.

Методика упознавања околине и друштвене средине

О

3

1

5

3.

Методика физичког васпитања

О

3

1

5

4.

Методика ликовног васпитања

О

3

1

5

5.

Методика формирања математичких појмова

О

3

2

6

6.

Домска педагогија

И

2

1

3

7.

Алтернативно предшколско васпитање

И

2

1

3

УКУПНО:

17

8

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Усмјерене активности и учење

О

3

2

6

2.

Методика развоја говора

О

3

1

5

3.

Методика музичког васпитања

О

3

1

5

4.

Здравствена њега и исхрана дјеце

О

2

2

5

5.

Сценски израз и луткарство

О

2

1

3

6.

Студентска пракса

 

0

2

3

7.

ЗАВРШНИ РАД

 

0

3

3

УКУПНО:

13

12

30

 

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.