Наставни план - Учитељски студиј - 1. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Српски језик 1

О

3

2

6

2.

Математика 1

О

3

2

6

3.

Развојна психологија

О

3

2

7

4.

Филозофија васпитања

О

3

0

4

5.

Увод у педагогију

О

2

1

3

6.

Енглески језик

И

2

2

4

7.

Њемачки језик

И

2

2

4

8.

Италијански језик

И

2

2

4

УКУПНО:

16

9

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Српски језик 2

О

3

2

6

2.

Математика 2

О

3

2

6

3.

Општа педагогија

О

3

1

6

4.

Вокално-инструментална музика

О

1

4

6

5.

Историја васпитања и школства

О

3

1

4

6.

Историја

И

1

1

2

7.

Етика у образовању

И

1

1

2

8.

Екологија

И

1

1

2

УКУПНО:

14

11

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Образовна технологија

О

3

2

7

2.

Основи дидактике

О

3

1

5

3.

Књижевност за дјецу

О

2

2

6

4.

Музичка умјетност

О

2

2

6

5.

Култура говора и писмености

О

1

1

4

6.

Географија

И

1

1

2

7.

Основи биологије

И

1

1

2

УКУПНО:

12

9

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Педагошка информатика

О

1

2

5

2.

Наставни системи

О

3

2

7

3.

Педагошка психологија

О

3

4

7

4.

Физичко васпитање и корективна гимнастика

О

4

2

7

5.

Методика рада у вишеразредном одјељењу

И

1

1

2

6.

Теорија књижевности

И

1

1

2

7.

Лијепо писање

И

1

1

2

УКУПНО:

13

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Школска педагогија

О

2

1

4

2.

Методика васпитног рада

О

4

2

6

3.

Васпитање за демократију

О

1

1

3

4.

Дидактичке иновације

О

2

1

3

5.

Ликовна умјетност и дјечије стваралаштво

О

4

3

10

6.

Педагогија рекреативно-спортских активности ученика

И

1

1

2

7.

Продужени и цјелодневни школски боравак

И

1

1

2

8.

Дјечије језичко стваралаштво

И

1

1

2

УКУПНО:

15

10

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Породична педагогија

О

2

1

4

2.

Методичке основе наставе физичког васпитања

О

3

0

4

3.

Увод у методику почетне наставе математике

О

2

2

5

4.

Методика васпитања за демократију

О

1

1

3

5.

Увод у методику наставе ликовне културе

О

2

1

3

6.

Увод у методику наставе музичке културе

О

2

1

3

7.

Педагошка комуникологија

О

2

1

4

8.

Ликовна форма

И

1

1

2

9.

Теорија језичке норме

И

1

1

2

10.

Медијска педагогија

И

1

1

2

УКУПНО:

16

9

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VII

1.

Методика наставе почетног читања и писања

О

2

1

4

2.

Увод у методику разредне наставе српског језика и књижевности

О

2

1

4

3.

Увод у методику наставе природе и друштва

О

2

1

4

4.

Методика наставе музичке културе

О

1

2

4

5.

Методика наставе физичког васпитања

О

2

1

4

6.

Методика почетне наставе математике

О

2

3

4

7.

Методика наставе ликовне културe

О

1

2

4

8.

Педагогија слободног времена

И

1

1

2

9.

Интерактивно учење

И

1

1

2

УКУПНО:

13

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VIII

1.

Методика разредне наставе српског језика и књижевности

О

2

3

5

2.

Увод у методологију педагошких истраживања

О

2

1

3

3.

Методика наставе природе и друштва

О

2

2

5

4.

Методика рада са ученицима са тешкоћама у развоју

О

2

1

3

5.

СТУДЕНТСКА ПРАКСА

О

3

0

5

6.

ЗАВРШНИ РАД

О

0

2

7

7.

Учење учења

И

1

1

2

8.

Школски менаџмент

И

1

1

2

УКУПНО:

12

10

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.