Наставни план - Психологија - 1. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

I

1.

Увод у психологију

О

2

2

4

2.

Психологија опажања

О

3

2

6

3.

Основи анатомије и физиологије ЦНС-а

О

3

1

5

4.

Статистика у психологији I

О

2

3

6

5.

Методологија психолошких истраживања

О

2

3

6

6.

Енглески језик

И

2

0

3

 

Њемачки језик

И

2

0

3

 

Италијански језик

И

2

0

3

УКУПНО:

14

11

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Психологија учења

О

2

2

6

2.

Конгитивна психологија

О

3

2

6

3.

Статистика у психологији II

О

2

3

6

4.

Увод у социјалну психологију

О

2

2

5

5.

Енглески језик

И

2

0

3

 

Њемачки језик

И

2

0

3

 

Италијански језик II

И

2

0

3

6.

Основе хумане умјетности

И

2

0

2

7.

Филозофија

И

2

0

2

УКУПНО:

15

10

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Психологија памћења и мишљења

О

2

2

5

2.

Психометрија I

О

2

3

6

3.

Увод у развојну психологију

О

2

3

5

4.

Увод у психологију личности

О

2

2

5

5.

Социјална интеракција

О

2

2

6

6.

Психологија свијести

И

2

1

3

 

Еволуцијске основе психолошког развоја човјека

И

2

1

3

УКУПНО:

12

13

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Психометрија II

О

2

2

5

2.

Психологија мотивације и емоција

О

3

2

6

3.

Теорије когнитивног развоја

О

2

3

6

4.

Теоријско-емпиријске концепције психологије личности

О

2

2

5

5.

Основе психологије група

О

2

2

5

6.

Експериментални нацрт

И

2

1

3

 

Развој говора

И

2

1

3

УКУПНО:

13

12

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Увод у педагошку психологију

О

2

2

5

2.

Социјално-емоционални развој

О

2

2

6

3.

Увод у клиничку психологију

О

2

2

5

4.

Основе психологије рада

О

2

2

6

5.

Социјална патологија: социјално-психолошки аспект

О

2

2

5

6.

Психологија филма

И

2

1

3

 

Психологија спорта

И

2

1

3

УКУПНО:

12

11

30

 

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Психологија наставе и учења

О

2

2

6

2.

Психопатологија

О

2

2

6

3.

Психопатологија дјетињства и младости

О

2

2

5

4.

Основи педагогије са дидактиком

О

2

1

4

5.

Интерактивна настава

И

2

1

3

 

Увод у социјални рад

И

2

1

3

6.

Практикум из социјалне психологије

И

2

1

3

 

Практикум из социјалне патологије

И

2

1

3

7.

Психологија у маркетингу

И

2

1

3

 

Психологија умјетности

И

2

1

3

УКУПНО:

14

10

30

 

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.