Наставни план - Историја - 1. циклус

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

I

1.

Увод у историјске студије -теоријски дио

О

2

1

4

2.

Историјска географија (општа)

О

2

1

4

3.

Археологија

О

2

2

5

4.

Историја старог Истока

О

2

2

5

5.

Античка Грчка и Хеленизам

О

3

3

8

6.

Латински језик 1

И

2

2

4

УКУПНО:

13

11

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

II

1.

Увод у историјске студије – практични рад у установама

О

0

3

4

2.

Историјска географија (национална)

О

2

1

4

3.

Антички Рим

О

4

3

9

4.

Национална историја раног средњег вијека

О

3

2

6

5.

Латински језик 2

И

2

3

5

6.

Страни језик 1*

И

1

1

2

УКУПНО:

12

13

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

III

1.

Општа историја раног средњег вијека

О

4

3

9

2.

Историја Византије (до 1025.)

О

3

3

7

3.

Национална историја раног средњег вијека 2

О

2

2

5

4.

Помоћне историјске науке 1 (Дипломатика и латинска палеографија)

О

2

1

4

5.

Латински језик 3

И

1

2

3

6.

Страни језик 2

И

1

1

2

УКУПНО:

13

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

IV

1.

Општа историја позног средњег вијека

О

4

3

9

2.

Византија од 1025. до 1453.

О

3

3

7

3.

Национална историја позног средњег вијека 1 (Извори)

О

3

2

6

4.

Помоћне историјске науке 2

О

2

2

5

5.

Латински језик 4

И

1

2

3

УКУПНО:

13

12

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

V

1.

Национална историја позног средњег вијека 2

О

2

2

5

2.

Општа историја од XVI до XVII I вијека

О

4

3

8

3.

Национална историја од средине XV до почетка XIX вијека I *

О

4

3

9

4.

Национална историја од почетка XIX в. до 1918. I*

O

4

3

8

УКУПНО:

14

11

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VI

1.

Општа историја од 1789. до 1914. године

О

4

3

9

2.

Национална историја од средине XV до почетка XIX вијека II

O

4

3

9

3.

Национална историја од почетка XIX в. до 1918. II

O

4

3

9

4.

Психологија

О

2

1

3

УКУПНО:

14

10

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VII

1.

Општа савремена историја (1914-1939 )

О

4

3

8

2.

Историја Југославије (1918-1941)

О

4

3

8

3.

Културно насљеђе јужнословенских народа

О

3

3

7

4.

Музеологија

О

2

1

4

5.

Педагогија

О

2

1

3

УКУПНО:

15

11

30

Семестар

Р.б.

Назив предмета

Статус предмета

Број часова предавања

Број часова вјежби

Број ЕЦТС бодова

 

VIII

1.

Други свјетски рат и Хладни рат 

О

4

3

8

2.

Савремени међународни односи

О

2

1

4

3.

Историја Југославије (1941-1991)

О

4

3

8

4.

Методика наставе историје

О

3

3

6

5.

Завршни рад

О

 

 

4

УКУПНО:

13

10

30

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.