Савез студената Филозофског факултета Бања Лука

Студентска организација Филозофског факултета, основана  академске 1994/95. године, када је и Филозофски факултет почео са радом, постојала је до школске 2006/2007. Као најзначајнија
дјелатност било је издавање студентског часописа Софист, који је уједно и представљао мјесто око кога су се окупљали будући интелектуалци, а данашњи професори нашег универзитета.

Савез студената Филозофског факултета (ССФФ) је студентско представничко тијело Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци,  које је реосновано 25. 12. 2012. од стране Иницијативног одбора студената Филозофског факулета. Скупштину ССФФ-а чине представници свих студијских програма Филозофског факултета. Циљ сваке студентске организације, а тако и Савеза студената Филозофског факултета, јесте да штите права студената, као и да се избори за боље услове студирања.

Главни циљеви и задаци ССФФ-а су: стална брига и заштита права и интереса студената Филозофског факултета, заступање и представљање студената у органима факултета и Универзитета, борба против неконтролисаног и безобзирног подизања цијена школарина, остваривање сарадње са студентским организацијама и научно-наставним институцијама на локалном, регионалном и међународном нивоу, стални допринос побољшању научно-наставног и научно-истраживачког рада студената, активно учествовање у процесу реформе високог образовања, побољшање услова за спортско-рекреативне и други слични задаци и циљеви. Први предсједник ССФФ био је Неђо Малешевић (2012‒2015).

 Руководство у академској 2015/2016:

  • предсједник  Петар Бејатовић
  • потпредсједник  Александра Марић         
  • генерални секретар  Младен Недић
  • студент продекан  Марко Лошић

 

Удружење студената историје „др Милан Васић“

 Удружење студената историје „Др Милан Васић“ настало је 2011. године, као тада једино удружење студената историје и историчара у Републици Српској. Настало је  због уочене потребе за попуњавањем празнине у институционалном и организованом дјеловању струке у академској заједници и ширем друштву. Удружење носи име по покојном академику Милану Васићу, једном од оснивача Одсјека за историју Филозофког факултета Универзитета у Бањој Луци.У свом досадашњем петогодишњем раду спровело је низ стручних пројеката из области историјске науке: Култура сјећања и памћења, однос према жртвама Холокауста и геноцида 1939‒1945;  Команданти говоре; Међународни скуп студената историје; Стручни скуп Нација, идентитети ‒ перспективе и аспекти; Племенито ‒ дигитални архив, и др.

 

 

 

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.