Стручни испит: Обавјештење о одржавању испита из педагошко-психолошке групе предмета

Више у прилогу.

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.