Научноистраживачки рад

У оквиру свих студијских програма Филозофског факултета су се континуирано реализовали различити научноистраживачки пројекти. Већина је у својој основи имала одржавање научноистраживачких скупова или симпозијума. Филозофски факултет од 2000. године традиционално организује дводневни скуп са међународним учешћем  под називом Бањалучки новембарски сусрети. Досадашњи називи скупова су били:

 

 • Наука и образовање битни чиниоци српске духовности (2000);
 • Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека (2001);
 • Наука и наша друштвена стварност (2002);
 • Јединство наука данас (2003);
 • Традиција и савременост (2004);
 • Наука и образовање (2005);
 • Култура и образовање (2006);
 • Наука и савремени друштвени процеси (2007);
 • Наука, култура и идеологија (2008);
 • Научна и духовна утемељеност друштвених реформи (2009);
 • Култура и образовање ‒ детерминанте друштвеног прогреса (2010);
 • Квалитет наставног и научног рада и Болоњски процес  (2011);
 • Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације (2012);
 • Вриједности и протуврјечја друштвене стварности (2013);
 • Критичко мишљење ‒ фактор развоја науке и друштва (2014);
 • Стање и перспективе истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама (2015).  

 

Након сваког скупа штампани су и зборници радова. Поред ових скупова који се организују на нивоу Филозофског факултета, сваки студијски програм је сваке године организовао још по макар један научни скуп или округли сто из области филозофије, историје, психологије и педагогије или неких других научних дисциплина, које се сада изучавају на Филолошком факултету и Факултету политичких наука.

На овим скуповима поред домаћег кадра учествовали су и професори из иностранства. При томе их је највише било из Србије.

Поред научних скупова реализован је и одређен број пројеката који су углавном подразумјевали вишемјесечно истраживање одређених феномена или теренски рад. Представљамо преглед пројеката који су се спроводили у периоду 2007‒2014. година:

 

 • Истраживање сложених друштвених идентитета младих на простору западног Балкана

(2014/2015. година)

 • Културно-историјски  контакти  бих  са  медитеранским, централно-европским  и  балканским  просторима 

(2014/2015. година)

 • Реформа  наставног  плана  и  програма  науке  о  културном  насљеђу  у   БиХ 
 • (2013/2014. година)
 • Методика  високошколске  наставе  и  интеркултурално  образовање 

(2012. година)

 • Насиље  и  злостављање  младих (2011. година)
 • Развијеност  система  зависносложених  реченица  као средство  идентификације  и  корекције  специфичних  језичких  потешкоћа  код  дјеце  предшколског  узраста  (2010. година)
 • Рођени  да  стварају : ред  рођења, способност, даровитост  и  креативност

(2010/2011 година)

 • Вршњачко  насиње  у  основној  школи  (2009. година)
 • Учење  и  развој  дјеце  са  посебним  потребама  (2009. година)
 • Превенција  и  сузбијање  алкохолизма  и  наркоманије  код  младих 

(2009. година)

 • Лингвостилистичка, лингвистичка  и  версолошка  испитивања  књижевног  текста  на  тлу  Босне  и  (старе)  Херцеговине  (2009. година)
 • Реперкусије  глобализације  на  друштва  у  цјелини  (2009. година)
 • Језичко  и  књижевно  насљеђе  на  просторима  Републике  Српске  и  БиХ

 (2008/2009. година)

 • Бања  Лука ‒ змамените  жене  у  прошлости  града  (2008. година)
 • Друштвене  и  психолошке  одреднице  толеранције  међу  младима  у  БиХ 

( 2008. година )

 • Живот  и  обичаји  Лијевча  поља  (2008. година)
 • Млади  и  друштвене  вриједности  у  локалној  заједници  (2008. година)
 • Културни утицаји  и  системи  вриједности  у  књижевности  РС  (2008. година)
 • Православна духовност  у  српској  књижевности  20. вијека  (2008. година )
 • Данашњи говор младих  Бања  Луке  (2007. година)
 • Систем  вриједности  младих  у  послијератном  друштву  у БиХ  (2007. година)

Треба напоменути да је свим наставницима и сарадницима Филозофског факултета који су били показали интересовање било омогућено и да иду на стручна усавршавања у иностранство. То подразумјева учешће у разним програмима, постодокторским студијима итд.

У току је оснивање Института за хуманистичке и друштвене науке, као подорганизационе јединице Филозофског факултета, што ће несумњиво унаприједити научноистраживачки рад Факултета.

 

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.