Наставно особље - остали

Др БАБИЋ Миланка

 ванредни професор

 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Др БРОНЗА Боро

 доцент

 Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине

Др ВАСИЉЕВИЋ Нађа

 редовни професор

 Медицински факултет Универзитета у Београду

Др ГВОЗДЕНОВИЋ Василије

 ванредни професор

 Филозофски факултет Универзитета у Београду

Мр МАРКОВИЋ-БАСАРА Татјана

 виши асистент

 Клиника за психијатрију Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Др ПАВЛОВИЋ Биљана

 ванредни професор

 Учитељски факултет Универзитета у Приштини ‒ Косовска Митровица

Мр ПАНЏИЋ Ивана

 виши асистент

 Музеј Републике Српске

Др ПЕРИЋ Славиша

 ванредни професор

 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Др РАДИЋ Радивој

 редовни професор

 Филозофски факултет Универзитета у Београду

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.