Наставно особље - са других факултета

Мр БОЖИЋ Игор

виши асистент

Факултет физичког васпитања и спорта

http://unibl.org/fis/zaposlen/1561

Др ВИДОВИЋ Стојко

редовни професор

Медицински факултет

http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1208

Др ВИНЧИЋ Милован

редовни професор

Економски факултет

http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3098

ВУЧЕНОВИЋ Наташа

асистент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/5336

Др ГОЛУБ Драгојла

доцент

Природно-математички факултет

\N

Мр ГРАБЕЖ Милкица

виши асистент

Медицински факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1224

Ма ДОЈЧИНОВИЋ Данијел

виши асистент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/3138

Др ДРАГИЧЕВИЋ Милан

редовни професор

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1562

Др ЂУРАШИНОВИЋ Пејо

редовни професор

Факултет политичких наука

http://unibl.org/fis/zaposlen/1504

ЗЕЦ-ЗЕЈНИЋ Мелсада

асистент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/3590

Др КЕЊАЛОВИЋ Милорад

редовни професор

Академија умјетности

http://unibl.org/fis/zaposlen/1001

Др КУКАВИЦА Биљана

ванредни професор

Природно-математички факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1384

Ма ЛЕРО Соња

виши асистент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/5650

Др МАНДИЋ Мира

редовни професор

Природно-математички факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1394

Др МАЦАНОВИЋ НЕБОЈША

доцент

Факултет политичких наука

http://unibl.org/fis/zaposlen/1519

Др МАЦУРА-КУБУРИЋ Мијана

доцент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1588

Ма МИЛАШИН Горан

виши асистент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/3136

Ма МИЛЕКИЋ Валентина

виши асистент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1616

Др ПАНИЋ-БАБИЋ Биљана

ванредни професор

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/3091

ПЕТКОВИЋ Маја

асистент

Природно-математички факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1410

Ма ПОПОВИЋ Андреа

виши асистент

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/5334

ДР САВИЋ Немања

редовни професор

Академија умјетности

\N

Др СТОЈИСАВЉЕВИЋ Мирјана

редовни професор

Филолошки факултет

\N

Др ТРИФУНОВИЋ Млађен

виши асистент

Природно-математички факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1428

ХАСАНАГИЋ Дино

асистент

Природно-математички факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/3108

Др ШМУЉА Саша

ванредни професор

Филолошки факултет

http://unibl.org/fis/zaposlen/1586

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.