Издавачка дјелатност

Још од свог оснивања, Филозофски факултет има прилично живу издавачку дјелатност. Сваке године се у просјеку објављује 10‒15 књига које финансира Факултет из својих извора. Поред уџбеника и монографија редовно се објављује зборник са научног скупа те два или три броја часописа Радови. Избор рукописа који ће бити објављен врши Комисија за издавачку дјелатност Филозофског факултета. Сви рукописи, укључујући и зборнике, пролазе кроз процес рецензирања. До сада је у различитим категоријама публиковано: 25 уџбеника, 67 научних монографија, 30 бројева часописа, 18 зборника радова, 18 књига у саизадавштву, 8 превединих наслова и 4 посебна издања. У наставку је листа свих издања.

 Нова издања (из 2013. и 2014. године)

 • Драго Бранковић, Мирчета Даниловић, Слободан Попов (приредили), Технологија, информатика и образовање 7, Зборник са научног скупа, 2013.
 • Драго Бранковић (приредио), Живот и дјело Бранка Ракића, 2013.
 • Остоја Ђукић, Горан Стојановић (приредили) Антологија морално-етичке мисли, саиздавач Графомарк Лакташи, 2013.
 • Насиље и злостављање младих, зборник са округлог стола, 2013.
 • Вриједности и притиврјечја друштвене стварности, Зборник са научног скупа, 2013.
 • 20 година Филозофског факултета, споменица, 2014.
 • Аранђел Смиљанић, Људи из сјенке – дипломате обласних господара, монографија, 2014.
 • Драженко Јоргић, Развој професионалних компетенција наставника, монографија, 2014.
 • Горан Латиновић, Југославија и скандинавске земље (1918-1945): дипломатски, економски и културни односи, монографија, 2014.
 • Владимир Турјачанин, Социјална психологија етничког идентитета, уџбеник, 2014.
 • Милена Пашић, Психологија драмских умјетности, уџбеник, 2014.
 • Бранко Милосављевић, Социјална патологија као трагични вид људске егзистенције, уџбеник, 2014.
 • Богомир Ђукић, Философија и умјетност, монографија, 2014.
 • Милена Карапетровић, У потрази за бићем. Онтолошка расправа, монографија/саиздавач Графид, Бањалука, 2014.
 • Драган Драгомировић Приручници из теорије књижевности код Срба (1892-2010) монографија, саиздавач Графид, Бањалука, 2014.
 • Ђорђе Чекрлија, Селф концепт – психолошки аспекти првог лица једнине, монографија, саиздаваштво, 2014.
 • Радови бр. 19
 • Радови бр. 20
 • Библиографија часописа Радови 1-20

Уџбеници

 • Миле Илић, Методика наставе почетног читања и писања          
 • Бранко Милосављевић, Социјална патологија          
 • Бранко Милосављевић, Социјална психологија људских група        
 • Др Бранко Милосављевић, Увод у социјалну психологију
 • Петар Стојаковић, Педагошка психологија I
 • Петар Стојаковић, Педагошка психологија II
 • Жељко Мирјанић и Снежана Савић, Социјално право са основама права 
 • Бранко Милосављевић, Социјална патологија и друштво
 • Бранко Милосављевић, Социјална психологија - увод у социјалну психологију      
 • Бранко Милосављевић, Социјална психологија 1 u 2 (практикум)  
 • Ана Гавриловић, Социјална политика           
 • Светозар Богојевић, Статистика за педагоге          
 • Милован Винчић, Математика 1      
 • Бранко Милосављевић, Практикум – етиологија социјалне патологије   
 • Бранко Милосављевић, Практикум увод у социјалну патологију 
 • Петар Стојаковић, Педагошка психологија 1 (друго издање)           
 • Ранко Пејић, Основи опште u националне историје  
 • Милосав Милосављевић, Основе науке социјалног рада      
 • Нада Летић, Приручник за вјежбе из психопатологије дјетињства младости
 • Ана Гавриловић, Социјални развој планирање        
 • Ненад Сузић, Обрада података у истраживањима
 • Бранко Милосављевић, Стрес, животне драме и контекст човјекових знања и нада   
 • Бранко Милосављевић: Заједништво, социјалне норме и интеракција хуманог  предзнака (non zero sum)
 • Миле Илић: Методика грађанског образовања
 • Нада Летић: Психопатологија дјеце и адолесцената

 Moнoгpaфије

 • Лазо Ристић, Традиција и друштвена реконструкција   
 • Петар Стојаковић, Когнитивни стилови и стилови учења           
 • Перко Војиновић, Положај Црне Горе у Југославији и погледи црногорске интелигенције (1918-1941)           
 • Милан Турјачанин, Социјално биће клерикализма            
 • Ратко Јурић, Педагошко-реформаторски рад Уроша Стефана Несторовића
 • Бранко Милосављевић, Породица и млади. Социјално-психолошка истраживања     
 • Остоја Ђукић, Филозофски темељи морала права       
 • Светозар Богојевић, Стилови васпитања
 • Бранко Милосављевић, Дјеца ратне трауме. Социопсихолошки аспекти истраживања 
 • Ранко Пејић, Методика настава историје у БиХ за вријеме аустроугарске управе
 • Миодраг М. Вулин, Кочићева епска дикција       
 • Драго Тешановић, Творбене категорије поткатегорије у језику Бранка Ћопића    
 • Лазо Ристић, Методолошки техницизам Карла Попера              
 • Филип Турчиновић, Увод у студије међународних односа  
 • Владимир Турјачанин, Национални ставови младих бошњачке и српске националности
 • Ристо Тубић, На обалама Хераклитове ријеке    
 • Sven Hessle, Дарја Завиршек, Марина Ајдуковић, Иван Видановић, Жељко Мирјанић, Bodil Erikson, Милосав Милосављевић, Одрживи развој и социјални рад       
 • Петар Стојаковић, Вишеструке способности за учење    
 • Дијана Црњак, Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи
 • Остоја Ђукић, Сфинга цивилизација          
 • Перо Спасојевић, Шестогодишњаци у школи     
 • Драго Бранковић, Ненад Сузић, Светозар Богојевић, Светозар Милијевић, Миле Илић, Младен Вилотијевић, Данимир Мандић, Иновације у универзитетској настави 
 • Драго Бранковић, Ненад Сузић, Светозар Богојевић, Светозар Милијевић, Миле Илић, Теоријско-изведбени модели педагошких иновација   
 • Владимир Турјачанин, Психосоцијални простори и етнички односи младих    
 • Славица Васиљевић-Илић, Српска средњовјековна књижевност и култура у дјелу Владимира Ћоровића          
 • Алекса Буха, Филозофски аспекти глобализације           
 • Бранко Милосављевић, Практикум – етиологија социјалне патологије         
 • Данијела Мајсторовић, Дискурс, моћ u међународна заједница 
 • Драгиша Васић, Дјелатност Бранка Чубриловића у избјеглиштву (1941-1945)          
 • Илија Козар, Моторичко-морфолошка развијеност мотивација ученика у физичком васпитању
 • Бранимир Куљанин, Источно питање у руској мисли (tom 1 и 2)
 • Младенко Саџак, Иманентне поетике
 • Јован Савић, Креативност, изградња заједнице развој           
 • Татјана Дуроњић, Компјутерска култура u модерни медији     
 • Драженко Јоргић, Педагошка евалуација u ауто(корекција)
 • Зорица Никитовић, Типови номинације у микротопонимији Змијања  
 • Ранко Поповић, Чин препознавања огледи о српском пјесништву      
 • Милена Пашић, Савремени приступи развоју мотивације         
 • Милосав Милосављевић, Ана Гавриловић и Пејо Ђурашиновић, Преображај породице
 • Мирјана Стојисављевић, Ка интегралној стилистици  
 • Ђорђе Вуковић, Идеолошки параграфи медијског извјештавања         
 • Радмила Чокорило, Радио као медиј         
 • Богомир Ђукић, Философска мисао Срба у БиХ (три тома)
 • Милена Карапетровић, Чежња за Европом
 • Љубомир Милутиновић, Пјевачице Вука С. Караџића   
 • Татјана Марјановић, Тема, рема и дискурс 
 • Игор Симановић, Ћопићева фолклорна магија    
 • Драженко Јоргић, Интерактивно стручно усавршавање наставника
 • Ђорђе Чекрлија, Едип у мултиваријатном загрљају       
 • Светозар Богојевић, Игра и симболизација           
 • Остоја Ђукић, Косово и Метохија - српски зид плача     
 • Тамара Прибишев-Белеслин, Компјутерска искуства деце       
 • Јованка Беванда, Дјечје потребе и рано учење     
 • Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине   1699-1788
 • Бране Микановић, Истраживачки рад ученика. Теоријске основе и модели   
 • Боривоје Милошевић, Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека          
 • Петар Д. Стојаковић: Рођени да стварају (Истраживања у области психологије даровитости)  
 • Мирослав Дринић: Умјетност и модерна субјективност
 • Татјана Михајловић: Самостално учење и образовно-васпитна постигнућа

Саиздавачка издања

 • Младенко Саџак, Натуралистички наративни модели у српској прози између реализма и модерне, саиздавач Чигоја штампа Београд (2001)
 • Милосав Чаркић, Појмовник риме, саиздавач Институт за српски језик САНУ (2001)
 • Радивоје Керовић, Човјек у средишту, саиздавач Светови Нови Сад (2002)     
 • Јелена Мргић-Радојчић, Доњи краји. Крајина средњовековне Босне, саиздавачи: Филозофски факултет Београд и Историјски институт Бања Лука
 • Мирослав Дринић, Криза и крај умјетности      
 • Младенко Саџак, Портрет Симе Стојановића, саиздавач Задужбина Сретена Стојановића Приједор
 • Јован Савић, Бранко Милосављевић, Драго Бранковић, Страхиња Димитријевић, Млади Републике Српске (БиХ) на почетку XXI вијека,суиздавач НВО Здраво да сте, Бања Лука
 • Пејо Ђурашиновић, Млади Републике Српске (БиХ) на почетку XXI вијека, суиздавач НВО Здраво да сте, Бања Лука
 • Liber amicorum. Књижевни портрет Миљка Шиндића, саиздавач Књижевна задруга Васо Пелагић, Бања Лука
 • Зорица Турјачанин, Лампа на писаћем столу, суиздавач Удружење књижевника Српске     
 • Психолошка истраживања учења и понашања (Зборник радова), саиздавач Друштво психолога Републике Српске
 • Остоја Д. Ђукић: Основе традиционалне и модерне философије Јапана
 • Љиљана Јерковић: Интерактивно усавршавање савјетодавних компетенција наставника
 • Перо Спасојевић: Методика предшколског васпитања и образовања

Преводи

 • Malcolm Payne, Савремена теорија социјалног рада ( превели са енглеског проф. др Милосав Милосављевић и Катарина Милосављевић)        
 • Sven Hessle, Успостављање међународних стандарда у високом образовању за социјални рад          
 • Sven Hessle. Од индивидуе до интеракције. (превела Есмералда Шарић)         
 • Eugen Fink, Основни феномени људског постојања ( превео Алекса Буха)      
 • Herman Bulinger-Jirgen Novak, Мрежни социјални рад. Увод у социјални позив (превела Корнелиа Тањга)           
 • Имануел Кант, Предавања о филозофском учењу о религији (превео Алекса Буха)
 • Марија Јаворник Кречич, Повезаност професионалног развоја наставника и квалитета наставе (превела Биљана Бабић)      
 • Ерик Волф: Проблем учења о природном праву,  (превео: Алекса Буха)

Зборници

 • Војислав Бакић-утемељивач педагошке науке код Срба (2001)
 • Положај науке у Републици Српској         
 • Наука и образовање-битни чиниоци српске духовности (2000)  
 • Филозофско-филолошке науке на почетку XXI вијека, проблеми и правци развоја (2001)      
 • Наука и наша друштвена стварност (2002) два тома      
 • Јединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању) (2003) два тома
 • Традиција и савременост (2004)
 • Наука и образовање (2005) два тома
 • Култура образовање (2006) два тома
 • Наука и савремени друштвени процеси (2007) два тома 
 • Наука, култура идеологија (2008) два тома       
 • Научна духовна утемељеност друштвених реформи (2009)   
 • Култура образовање - детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе) (2010) 
 • Квалитет наставног научног рада u болоњски процес (2011)
 • Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације (2012)

Часописи

 • Радови, бр. 1 (1998)             
 • Радови, бр. 2 (1999)             
 • Радови, бр. 3 (2000)             
 • Радови, бр. 4 (2001)             
 • Радови, бр. 5 (2002)             
 • Радови, бр. (2003)             
 • Радови, бр. 7 (2004)             
 • Радови, бр. 8 (2005)             
 • Радови, бр. 9 (2006)             
 • Радови, бр. 10 (2007)                       
 • Радови, бр. 11 (2008)                       
 • Радови, бр. 12 (2009)                       
 • Радови, бр. 13 (2010)                       
 • Радови, бр. 14 (2011)           
 • Радови, бр. 15 (2012)           
 • Радови, бр. 16 (2012)           
 • Радови, бр. 17 (2013)           
 • Радови, бр. 18 (2013)           
 • Стари српски архив, књига I         
 • Стари српски архив, књига II        
 • Стари српски архив, књига III        
 • Стари српски архив, књига IV      
 • Стари српски архив, књига V        
 • Стари српски архив, књига VI        
 • Стари српски архив, књига VII       
 • Стари српски архив, књига VIII   
 • Стари српски архив, књига IX      
 • Стари српски архив, књига X        

Посебна издања

 • Мр Слободан Станојловић, Разумијевање младих. Унапређење социјалних и емоционалних компетенција (2002)
 • Милан Стојаковић, Посттрауматски стресни поремећај (2003)

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.