class="logo

Научно-истраживачки рад

Научно-истраживачки рад Филозофског факултета се реализује кроз неколико праваца дјеловања од којих су најбитнији пројектне истраживачке активности, издавање научне публицистике и организовање научних скупова. Осим самосталног научног рада академског особља, у склопу Факултета дјелују и двије подорганизационе јединице које се намјенски баве истраживачким радом: Институт за хуманистичке и друштвене науке и Лабораторија за експерименталну психологију.


Kада су у питању научни пројекти, Филозофски факултет је самостално или у сарадњи са сродним институцијама реализовао велики број националних пројеката што је често било финансирано од надлежног министарства, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске. Такође, Филозофски факултет је у својству партнера био учесник неколико међународних истраживачких пројеката које су финансирале међународне организације.


Обухватни научни скуп Новембарски научни сусрети на којем се представљају радови из различитих научних поља која се обрађују на Факултету и на којем учествују истраживачи из региона, организујемо већ више од 20 година узастопно. Уз то, до сада је на Факултету четири пута организован и биенални научни скуп препознат у регији посвећен психологији под називом Отворени дани психологије. Важно је напоменути да Факултет финансијски помаже учешће свог академског особља на многобројним научним скуповима у држави и иностранству.


Један дио издавачке дјелатности Факултета је управо посвећен редовном објављивању зборника радова са наведених научних скупова. Уз наведено, научно издаваштво је заступљено кроз издавање научне периодике, гдје је Филозофски факултет издавач два часописа (Радови и Ноема), те научних монографија и књига у склопу годишње издавачке дјелатности.


Kоначно, Факултет посвећује пажњу студентском научном раду. Запосленици Факултета, као и његови студенти активно учествују у организацији студентске научне конференције СТЕС. Такође, у сарадњи са студентском организацијом се посебно ради на стимулацији учешћа студената на научним скуповима који се одржавају на Факултету, али и на осталим научним скуповима.