class="logo

Научни скупови

Организовање научних скупова се убраја у главне научне активности Факултета.


Централни, мултидисциплинарни научни скуп се традиционално организује на годишњем нивоу од 2000. године, a од 2016. године носи назив Бањалучки новембарски сусрети. Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске је категорисало овај скуп као скуп од националног значаја. Након одржавања скупа се пуни текстови реферата издају у зборнику радова, а након што рукописи прођу двоструку анонимну рецензију.


Осим заједничког научног скупа, Факултет подржава и организацију научних скупова по појединачним научним пољима. Отворени дани психологије су такође категорисани као скуп од националног значаја и он се од 2014. године одржава биануално у организацији Катедре за психологију и Друштва психолога Републике Српске.


Уз наведене скупове Филозофски факултет организује и округле столове, симпозије и научна предавања са домаћим излагачима и предавачима из иностранства (нпр. кроз Erasmus+ размјене). 


Зборници радова са претходних скупова:Књиге сажетака: