class="logo

Педагошке науке

Име и презиме Звање
Бјелобрк Бабић Озренка доцент
Богојевић Светозар редовни професор
Вукановић Немања асистент
Глишић Тања виши асистент
Драгић Желимир доцент
Дрљача Мирослав доцент
Зиројевић Татјана доцент
Јењић Славиша ванредни професор
Јерковић Љиљана доцент
Јоргић Драженко редовни професор
Кевић-Зрнић Сњежана доцент
Марић Татјана доцент
Мацановић Небојша ванредни професор
Микановић Бране редовни професор
Михајловић Татјана редовни професор
Павловић Биљана редовни професор
Партало Драган доцент
Партало Сања ванредни професор
Поповић Кристијан виши асистент
Прибишев-Белеслин Тамара редовни професор
Ратковић Дарко доцент
Скопљак Маргарета ванредни професор
Станковић-Јанковић Тања редовни професор
Цукут Слађана доцент
Шиндић-Радић Александра редовни професор