class="logo

Филозофија

Име и презиме Звање
Арсовић Зоран редовни професор
Вилић Наташа редовни професор
Галић Мирослав виши асистент
Дринић Мирослав редовни професор
Карапетровић Милена редовни професор
Керовић Радивоје редовни професор
Лакета Саша доцент
Сладојевић-Малеш Милијана доцент
Солдат Олег доцент
Стојановић Горан ванредни професор
Шарић Жељко виши асистент