Кабинет

304

Телефон

051/322-780 // Локал 127

Е-пошта

borivoje.milosevic@ff.unibl.org

Предмети

Српска и јужнословенска историја (1804‒1918) 1

Српска и јужнословенска историја (1804‒1918) 2

Источно питање у XIX вијеку

Приватни живот Срба у XIX вијеку

Историја Босне и Херцеговине од почетка XIX вијека до 1918. године

Историја српске и јужнословенске идеје

Историја српског народа у новом вијеку

Методологија са историографијом новог вијека

Српски народ у међународним односима XIX и почетком XX вијека

Историја југословенске идеје у новом вијеку

Културно насљеђе Срба у новом вијеку

Ужа научна област

Национална историја

Биографија

Боривоје Милошевић (25. фебруар 1977, Бања Лука). У родном граду је завршио основну, средњу школу и дипломирао на Одсјеку за историју Филозофског факултета у Бањој Луци. Магистарски рад Православно свештенство као фактор друштвеног развоја Босанске Крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека одбранио je 7. јула 2011. Докторирао је 18. јула 2014. на тему Српско православно свештенство у Босни и Херцеговини у аустроугарском раздобљу (1878─1918) под менторством др Ђорђа Микића.

На Филозофском факултету у Бањој Луци запослен је од 2007. У звање доцента биран је 2014. те је ангажован на више предмета првог и другог циклуса студија.

Aутор је двије монографије и двадесетак научних радова у којима се примарно бави проучавањем историје Српске православне цркве, школских и вјерских прилика у Босни и Херцеговини током аустроугарске управе, Првим свјетским ратом и уопште простором Босанске Крајине у новом вијеку. Учесник је више научних скупова и конференција у организацији Филозофског факултета у Бањој Луци, САНУ, Академије наука и умјетности Републике Српске, Андрићевог института у Андрићграду и Архива Републике Српске. Члан је Управног одбора Андрићевог института и Градског одбора СПКД „Просвјета“ Бања Лука. Потпредсједник је Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“.

Библиографија

Комплетна библиографија се налази на сајту Универзитета у Бањој Луци

Изабрана Библиографија:

Милошевић, Б. (2017). Национални покрети и политичке прилике у Бањој Луци и околини у вријеме стварања југословенске државе, Зборник Матице Српске за историју, 96, 75-90. 

Милошевић, Б. (2017). Српска интелигенција на Бањалучком велеиздајничком процесу 1915-1916. године, Зборник радова Елите у Великом рату, Нови Сад, 350-370.

Милошевић, Б. (2017). Новија српска историографија о Босни и Херцеговини у Првом свјетском рату, Радови. Часопис за хуманистичке и друштвене науке, 25, 193-204.

Милошевић, Б. (2016). Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у Првом свјетском рату, Андрићград-Вишеград: Андрићев институт. 

Милошевић, Б. (2016). Аустроугарска ратна пропаганда у хрватској и босанскохерцеговачкој штампи 1914-1915. године, Зборник Матице Српске за историју, 91, 57-71.

Милошевић, Б. (2016). Петар Кочић и бањолучка Отаџбина, Зборник радова са Научног скупа о Петру Кочићу, Андрићград: Андрићев институт, 31-46.

Милошевић, Б. (2016). Идентитетске промјене у босанско-херцеговачким градовима под аустроугарском управом, Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука: Филозофски факултет, 247-264.

Милошевић, Б. (2015). Српско свештенство и ослободилачки покрети Срба у Босни у посљедњем вијеку османске управе, Ћоровићеви сусрети 2015. године, Београд: СКПД Просвјета Гацко, 113-134.

Милошевић, Б. (2014). Аустроугарска управа и српски соколски покрет у Босни и Херцеговини у Првом свјетском рату, Први свјетски рат - узроци и посљедице, Бања Лука: АНУРС, 241-253.

Милошевић, Б. (2012). Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске Крајине у другој половини 19. и почетком 20. вијека, Бања Лука: Филозофски факултет. 

Милошевић, Б. (2012). Светозар Милетић и устанак у Босни и Херцеговини 1875-1878. године, Гласник удружења архивских радника Републике Српске, 4, 131-141.

Милошевић, Б. (2011). Мис Аделина Ирби (1833-1911) - један вијек од смрти српске добротворке, Гласник удружења архивских радника Републике Српске, 3, 89-99.

Милошевић, Б. (2010). Вукови у јагњећој кожи - неке предрасуде о фанариотским владикама у Босни и Херцеговини, Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука: Филозофски факултет, 223-234.