Кабинет

204

Телефон

051/322-780 // Локал 140

Е-пошта

slavisa.jenjic@ff.unibl.org

Предмети

Школска адмистрација

Увод у методику наставе природе и друштва

Методика наставе природе и друштва

Методичке иновације у настави природе и друштва

Ужа научна област

Методика разредне наставе

Биографија

Рођен 09.04.1972. године у Прњавору. Основну школу завршио у Доњим Вијачанима 1986. године. Средњу школу (просвјетно-културолошко преводилачка) завршио 1990. године у Прњавору, а звање наставника разредне наставе стекао на Педагошкој академији у Бањој Луци. Звање професора разредне наставе стекао 2003. године, а магистар педагошких наука 2007. године. Докторску дисертацију „Идентификација узрока и начини разрјешавања конфликата међу ученицима“ одбранио на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци 2012. године.

У основној школи обављао послове наставника-професора разредне наставе и директора школе. На Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци биран у звања вишег асистента, доцента и ванредног професора. Реализује наставу Увода у методику наставе природе и друштва, Методика наставе природе и друштва - на првом циклусу Учитељског студија, а на другом циклусу студија Методичке иновације у настави природе и друштва. На студијском програму педагогије реализује наставу из предмета Школска администрација. Учесник на бројним научним скуповима, објавио више научних и стручних радова.

Библиографија

Комплетна библиографија се налази на сајту Универзитета у Бањој Луци

Изабрана Библиографија:

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2017). Прилози методици наставе природе и друштва. Бања Лука: Филозофски факултет.

Јењић, С. (2012). Математичко мишљење у разредној настави математике. У часопису: Радови бр. 16. (стр. 111-121). Бања Лука: Филозофски факултет.

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2016). Истраживачки рад ученика у пројектној настави природе и друштва. У часопису: Учење и настава бр. 3. (стр. 547-570). Београд: Klett Друштво за развој образовања.

Илић, М., Драгић, Ж. и Јењић, С. (2015). Утицај брзине читања на успјех ученика млађег школског узраста из српског језика. У часопису: Учење и настава бр. 4. (стр. 689-704). Београд: Klett Друштво за развој образовања.

Јењић, С. (2015). Вредновање резултата рада ученика у настави природе и друштва. У часопису: Наша школа бр. 1. (стр. 55-64). Бања Лука: Друштво педагога Републике Српске.

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2016). Анализа садржаја наставе о природи и друштву у Републици Српској и земљама региона. У Зборнику са научног скупа: Наука и евроинтеграције, стр. 191-209. Пале: Филозофски факултет.

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2015). Наставни час и савремене наставне стратегије у настави природе и друштва. У Зборнику радова са научног скупа: Настава и наука у времену и простору (стр. 641-654). Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.

Јењић, С. (2013). Облици и реализација изванучионичке наставе у природи и друштву. У часопису: Радови бр. 18 (стр. 163-173). Бања Лука: Филозофски факултет.

Јењић, С. (2015). Улога наставе природе и друштва у развоју критичког мишљења ученика. У часопису: Радови бр. 22 (стр. 91-100). Бања Лука: Филозофски факултет.

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2017). Школски простор у функцији реализације и унапређивања наставе природе и друштва. У часопису: Наша школа бр. 1-2 (стр. 113-127).

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2014). Реализација и иновирање наставе природе и друштва у дигиталном добу. У Зборнику радова са Петог међународног научно-стручног скупа: Културни идентитет у дигиталном добу (стр. 765-771).

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2015). Математичка радионица у функцији популаризације разредне наставе математике. Зборник радова са трећег међународног научног скупа: Методички аспекти наставе математике III (стр. 143-157). Јагодина: Факултет педагошких наука.

Јењић, С. и Драгић, Ж. (2015). Наставни час и савремене наставне стратегије у настави природе и друштва. У Зборнику радова са научног скупа: Настава и наука у времену и простору (стр. 641-654). Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.