Кабинет

307

Телефон

051/322-780 // Локал 130

Е-пошта

dejan.doslic@ff.unibl.org

Предмети

Српска и јужнословенска историја раног средњег вијека

Приватни живот у српским средњовјековним земљама

Српска и јужнословенска историја позног средњег вијека

Државна управа у српским средњовјековним земљама

Ужа научна област

Национална историја

Биографија

Дејан Ж. Дошлић (13.7.1990, Добој), дипломирани историчар и сарадник у настави. Учествовао у ISHA међународним и регионалним семинарима, пројектима Култура сјећања и памћења и Племенито, те школама археологије у оквиру TEMPUS пројекта и ARKWORK, School of Archeology, Athens. Поред тога, учествовао на студентским и научним конференцијама у земљи у региону.

Библиографија

Комплетна библиографија се налази на сајту Универзитета у Бањој Луци

Изабрана Библиографија:

Д. Дошлић, Краљ Константин Бодин у дјелу Рејмонда Ажилског, Гласник удружења архивских радника Републике Српске, година VII, број 7, Бања Лука (2015), 23 – 31.