Листа професора

Име и презиме Звање
Бабић Миланка редовни професор
Божић Игор асистент
Бућма Татјана ванредни професор
Говедар Нина асистент
Голуб Драгојла доцент
Добраш Раденко ванредни професор
Дојчиновић Данијел асистент
Ђурашиновић Пејо редовни професор
Зец Зејнић Мелсада асистент
Злојутро Немања асистент
Јелић Данијела асистент
Јовић Душка асистент
Ковачевић Зорана ванредни професор
Кубурић Мацура Мијана ванредни професор
Кукавица Биљана доцент
Лепир Душко доцент
Марић Андреја асистент
Мацура Сања ванредни професор
Мијатовић Милица асистент
Милекић Валентина асистент
Милићевић Александра асистент
Пандуревић Јеленка ванредни професор
Панић Бабић Биљана ванредни професор
Панџић Ивана асистент
Певуља Душко ванредни професор
Петровић Јагода ванредни професор
Петровић Борко редовни професор
Предојевић-Самарџић Јелица ванредни професор
Стојисављевић Мирјана редовни професор
Тешановић Горана доцент
Трифуновић Млађен доцент
Хасанaгић Дино асистент
Цвијић Свјетлана асистент
Цукут Слађана асистент
Шљивар Василиса асистент
Шукало Горан доцент