Листа професора

Име и презиме Звање
Винчић Милован редовни професор
Илић Миле редовни професор
Ковач Данило асистент
Коленовић Ђапо Јадранка доцент
Марковић Басара Татјана асистент
Павловић Биљана ванредни професор
Селаковић Кристина редовни професор